Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы


Вы можете добавить свою пословицу. После модерации она попадет в нашу базу пословиц.Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы / Труд, лень — Еңбек, жалқаулық

  Оригинал (143) Перевод Показы Комментарии
101 Жабайы шөп егінді аздырар, еріншектік ерді аздырар. Пашню портит сорная трава, джигита — ленивая голова. 816 0
102 Қолы қимылдамағанның аузы қимылдамас. Кто не хочет работать руками, тот не будет работать зубами. 814 0
103 Жұмыс қолга жұкпайды. Труд не пачкает рук. 814 0
104 Тұлпар шапса жетіледі, сұнқар ұшса жетіледі. Скакун на каждой скачке приобретает больше резвости, сокол в каждом полете — больше скорости. 811 0
105 Еріншекке жоқ сылтау. Лентяю нет оправдания. 807 0
106 Жан аяған жау жеңе алмас, күшін салмаған егін ала алмас. Кто душу свою жалеет, тот врага не одолеет, кто силы свои бережет, тот урожай не соберет. 800 0
107 Қайраты бар кісінің, берекеті бар ісінің. У кого сила, у того благо в деле. 799 0
108 Қазанға не салсаң, қасығыңа сол ілінер. Что положииль в котел, то и попадет в ложку. 795 0
109 Қой семірмей қозы әкелмес. Пока овца не нагуляет жиру, не принесет ягнят. 794 0
110 Бағайын десе мал жоқ, ауырайын десе ауру жоқ. Хотел бы пасти, да скота не имеет, хотел бы постонать, да не болеет. 793 0
111 Бұқаның арамзасы бұзау арасында жүреді. Ленивый бык с телятами пасется. 789 0
112 Жер қөңді сүйеді, ат жемді сүйеді. Конь любит овес, а земля — навоз. 788 0
113 Жалқау жатып ішер, отырып ұйықтар. Ленивый ест лежа, а спит сидя. 787 0
114 Кім жақсы, күштен іс жақсы. Силу иметь хорошо, но лучше дело делать. 783 0
115 Жылай-жылай арық казсаң, күле-күле су ішерсің. Со слезами арык будешь рыть, с радостью воду из него пить. 782 0
116 Қасқырдың тамағы аяғынан, қойшының тамағы таяғынан. Ноги кормят волка, чабана — его палка. 778 0
117 Елгезек — екі айтқызбас. Расторопному не нужно дважды повторять. 775 0
118 Ит итті жұмсайды, ит құйрығын жұмсайды. Собака собаке дело поручит, а та своему хвосту перепоручит. 774 0
119 Жер тойынбай, ел тойынбайды. Покуда не насытится земля, народ сыт не будет 773 0
120 Есектің жүгі жеңіл болса, жатаған келеді. Чем легче груз у ишака, тем чаще он отдыхает. 771 0
121 Аузыңмен айтқанды колыңмен істе. Что говоришь устами, то делай и руками. 769 0
122 Мал баққанға бітер. Скота много у того, кто умеет пасти хорошо. 769 0
123 Малды баға білмеген пайданы таба білмейді. Кто скот содержать не умеет, тот выгоды не имеет. 765 0
124 Қайда барса да, екі колға бір жұмыс. Куда не придет, везде рукам работу найдет. 765 0
125 Еріншек егіншіден елгезек масақшы озыпты. Ленивого хлебопашца нрилежный собиратель колосков обойдет. 760 0