Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы


Вы можете добавить свою пословицу. После модерации она попадет в нашу базу пословиц.Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы / Труд, лень — Еңбек, жалқаулық

  Оригинал (143) Перевод Показы Комментарии
101 Жаман жігіт қыз таңдайды, жаман етікші біз таңдайды. Плохой джигит невест перебирает, плохой сапожник шило перебирает. 1289 0
102 Еңбек патшалықты асырайды. Труд целые государства кормит. 1049 0
103 Есесі қайтқан еңбек — игі. Лишь тот труд на благо идет, который пользу принесет. 811 0
104 Еңкейгеннің енсесін еңбек көтереді. Кто духом упал, тому труд его поднять поможет. 847 0
105 Еңбек шаһар түзетеді, еңбексіздік оны жүдетеді. Труд города украшает, лень их в пустыню превращает. 928 0
106 Тоқтатсаң жерге қалың қар, дей бер жақсы өнім бар. Землю снег питает, а земля урожай рождает. 916 0
107 Еңбек ширатады, өмір үйретеді. Жизнь обучает, а труд закаляет. 4116 0
108 Жақсы жұмыс — жанға тыныш. На душе покой всегда от хорошего труда. 909 0
109 Бір кісі қазған құдықтан мың кісі су ішеді. Колодец один человек роет, и этот колодец тысячу поит. 1125 0
110 Еңбек еткен емер. Кто работу любит, тот и сытым будет. 851 0
111 Еңбек еткеннің мұқтажы табылар, еріншек барлығынан қағылар. Трудом всего добьешься, с ленью с пути собьешься. 1058 0
112 Жер қөңді сүйеді, ат жемді сүйеді. Конь любит овес, а земля — навоз. 780 0
113 Ердің атын еңбек шығарады. Имя джигита трудом его прославляется. 4676 0
114 Мал баққанға бітер. Скота много у того, кто умеет пасти хорошо. 757 0
115 Адал еңбек елге жеткізер, арам қулық елден кеткізер. Честность и труд славу несут, хитрость и ложь — к позору ведут. 1786 0
116 Жігіттің күшін сұрама, бітірген ісін сұра. Не спрашивай джигита, сколько сил потратил, а спрашивай, что сделать смог. 1489 0
117 Жақсы жұмыс жалықтырмас. От любимой работы не устанешь. 688 0
118 Еңбектің көзін тапқан, байлықтың өзін табады. Смысл труда нашел, много богатства приобрел. 1007 0
119 Ерте тұрған әйелдің бір ісі артық, Ерте тұрған еркектің ырысы артық Если женщина рано встает, на одно дело болше успеет, джигит, если рано встает, на одно счастье больше найдет 3537 0
120 Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Руки поработают до пота — и зубам тоже будет работа. 3788 0
121 Бақыт кілті — еңбек. Ключ к счастью — труд. 879 0
122 Қой семірмей қозы әкелмес. Пока овца не нагуляет жиру, не принесет ягнят. 787 0
123 Еңбек — байлықтың атасы, жер — анасы. Труд — отец богатства, земля — мать богатства. 950 0
124 Қайда барса да, екі колға бір жұмыс. Куда не придет, везде рукам работу найдет. 734 0
125 Түн иесі — шырақ, су иесі — мұрап. Лампа — хозяин ночи, мираб — хозяин воды. 747 0