Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы


Вы можете добавить свою пословицу. После модерации она попадет в нашу базу пословиц.Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы / Труд, лень — Еңбек, жалқаулық

  Оригинал (143) Перевод Показы Комментарии
26 Еңбек қылсаң ерінбей, тояды қарның тіленбей. Если трудишься, не ленясь, будешь насыщаться не просясь. 940 0
27 Еңбексіз өмір — түтеген көмір. Жизнь без труда, подобна тлеющим углям. 908 0
28 Еңбек ширатады, өмір үйретеді. Жизнь обучает, а труд закаляет. 3819 0
29 Еңбек өмірді ажарлайды. Жизнь трудом украшается. 870 0
30 Малдың күйі малшыдан. Жирны овцы или нет — зависит от усердия пастуха. 804 0
31 Сыпырғы келсе, шаң тұрмас. Завидев метлу, пыль сама убигает. 769 0
32 Тоқтатсаң жерге қалың қар, дей бер жақсы өнім бар. Землю снег питает, а земля урожай рождает. 813 0
33 Ердің атын еңбек шығарады. Имя джигита трудом его прославляется. 3495 0
34 Жүргенге жөргем ілінер. К ноге, что везде бывает, добыча прилипает. 730 0
35 Сау адамның тамағын ішіп, ауру адамның ісін істейді. Как больной работает, как здоровый лопает. 767 0
36 Еңбегіне қарай өнбегі. Каковы труды, таковы и плоды. 954 0
37 Бақыт кілті — еңбек. Ключ к счастью — труд. 780 0
38 Еңбегі жанғанның тоқтысы егіз туады. Когда работа идет, и ягненок двойню принесет. 781 0
39 Ешкі егіз туып, қойдан аспас. Козы, хоть двойни и приносят, а все овец числом не догонят. 797 0
40 Бір кісі қазған құдықтан мың кісі су ішеді. Колодец один человек роет, и этот колодец тысячу поит. 980 0
41 Жер қөңді сүйеді, ат жемді сүйеді. Конь любит овес, а земля — навоз. 682 0
42 Жылқы жаманы — шегіншек, жігіт жаманы — еріншек. Конь плохой отступающий, джигит плохой ленивый. 744 0
43 Еңкейгеннің енсесін еңбек көтереді. Кто духом упал, тому труд его поднять поможет. 751 0
44 Жан аяған жау жеңе алмас, күшін салмаған егін ала алмас. Кто душу свою жалеет, тот врага не одолеет, кто силы свои бережет, тот урожай не соберет. 679 0
45 Ермек қуған бәлеге жолығады, еңбек куған қазынаға жолығады. Кто ищет развлечений, беду повстречает, кто ищет труд, богатство повстречает. 767 0
46 Еңбегі аздың өнбегі аз. Кто мало вкладывает труда, у того мало результатов всегда. 1551 0
47 Жалықпаған жау жеңеді. Кто не ленив, тот и врага победит. 711 0
48 Ерінбеген етікші болар, ұялмаған әнші болар. Кто не ленится, будет сапожником, кто не стесняется, будет певцом. 688 0
49 Еңбексіз елге симас. Кто не работает, тому среди людеи тесно бывает. 643 0
50 Қолы қимылдамағанның аузы қимылдамас. Кто не хочет работать руками, тот не будет работать зубами. 688 0