Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы


Вы можете добавить свою пословицу. После модерации она попадет в нашу базу пословиц.Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы / Торговля, базар, богатство — Сауда, базар, байлық

  Оригинал (126) Перевод Показы Комментарии
1 Базар ақшалыға базар, ақшасызға назар. Базар с деньгами — базар, и без денег — одно расстройство. 4901 0
2 Базар — бай, алушы — кедей. Базар богат, да беден покупатель. 3884 0
3 Кедейге өлең айтқан да шығын. Бедняку песни лишний раз петь — убыток терпеть. 3781 0
4 Базары жақын байымас. Базаром жить — денег не нажить. 3682 0
5 Байға жағынамын деп, жарлының тоқтылы қойы шығыпты. Бедняк богатому понравиться старался и без овцы с ягненком остался. 3583 0
6 Түйесі жоқ ауылға тайлақ атан көрінеді. Аулу, что верблюда не имеет, и верблюжонок — верблюдом покажется. 3552 0
7 Жарлы байғұс жамалар, жамалар да, жаңарар. Бедняк заплатку пришьет — и тому рад. 3538 0
8 Базар алдаусыз болмайды. Без обмана нет базара. 3443 0
9 Қойың болмаса, байлықта ойың болмасын. Баранов не держать — богатства не видать. 3333 0
10 Жоқтық ұят емес, тоқтық мұрат емес. Бедность – не порок, богатство – не предел мечты. 3233 0
11 Саумал ішсең, қымыз жоқ, байтал мінсең, құлын жоқ. Кумыса не пить — если выпил саумал, жеребенка не иметь — коль кобылицу оседлал. (Саумал — молодой не перебродивший кумыс) 2628 0
12 Жылқы құлынынан өнеді, ақша тиыннан өнеді. Без тиынки нет тенге, без жеребенка нет коня. 2014 0
13 Біреуге асхана керек, біреуге баспана керек. Нужна столовая одним, нужно укрытие другим. 1942 0
14 Жаман қойшы жайлауын бір күн жейді, жақсы койшы жайлауын мың күн жейді. Плохому чабану джайлау на один день хватает, хорошему — на тысячу дней хватает. 1710 0
15 Ескі киімді баптағаның — жаңа киімді сақтағаның. Уход за старой одеждой — новую сберегает. 1362 0
16 Шашу оңай, жинау қиын. Легко разбросать, да трудно собирать. 1342 0
17 Жіп жіңішке жерінен үзіледі. Веревка рвется там, где она тонка. 1332 0
18 Судың да сұрауы бар. И вода любит счет. 1315 0
19 Бай ат мінсе, "қайырлы болсын" дейді, жарлы ат мінсе, "қайдан алдың" дейді. Богатый едет на коне — счастливого пути желают, бедняк едет на коне — "где взял" вопрошают. 1306 0
20 Саудада достық жоқ, сәлемде борыштық жоқ. В торговле нет дружбы, в приветствии нет долга. 1284 0
21 Барлық не дегізбес, жоқтық не жегізбес. Нужда закаляет, богатство человечность забывает. 1256 0
22 Қолда барда алтынның қадірі жоқ. И золотыми вещами не дорожат, когда они под рукою лежат. 1238 0
23 Бай есесін жібермейді. Богач свою выгоду не упускает. 1208 0
24 Аш бала тоқ баламен ойнамайды, тоқ бала еш нәрсені ойламайды. Голодный ребенок с сытым не хочет играть, сытый и не ведает, что будет голодать. 1198 0
25 Келген дәулет — кеткен бейнет. Богатство приходит, трудолюбие уходит. 1197 0