Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы


Вы можете добавить свою пословицу. После модерации она попадет в нашу базу пословиц.Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы / Торговля, базар, богатство — Сауда, базар, байлық

  Оригинал (126) Перевод Показы Комментарии
1 Базар ақшалыға базар, ақшасызға назар. Базар с деньгами — базар, и без денег — одно расстройство. 2976 0
2 Байға жағынамын деп, жарлының тоқтылы қойы шығыпты. Бедняк богатому понравиться старался и без овцы с ягненком остался. 2734 0
3 Кедейге өлең айтқан да шығын. Бедняку песни лишний раз петь — убыток терпеть. 2719 0
4 Жарлы байғұс жамалар, жамалар да, жаңарар. Бедняк заплатку пришьет — и тому рад. 2705 0
5 Базар — бай, алушы — кедей. Базар богат, да беден покупатель. 2704 0
6 Базары жақын байымас. Базаром жить — денег не нажить. 2671 0
7 Түйесі жоқ ауылға тайлақ атан көрінеді. Аулу, что верблюда не имеет, и верблюжонок — верблюдом покажется. 2662 0
8 Базар алдаусыз болмайды. Без обмана нет базара. 2586 0
9 Қойың болмаса, байлықта ойың болмасын. Баранов не держать — богатства не видать. 2502 0
10 Жоқтық ұят емес, тоқтық мұрат емес. Бедность – не порок, богатство – не предел мечты. 2157 0
11 Саумал ішсең, қымыз жоқ, байтал мінсең, құлын жоқ. Кумыса не пить — если выпил саумал, жеребенка не иметь — коль кобылицу оседлал. (Саумал — молодой не перебродивший кумыс) 1850 0
12 Жылқы құлынынан өнеді, ақша тиыннан өнеді. Без тиынки нет тенге, без жеребенка нет коня. 1503 0
13 Біреуге асхана керек, біреуге баспана керек. Нужна столовая одним, нужно укрытие другим. 1186 0
14 Жаман қойшы жайлауын бір күн жейді, жақсы койшы жайлауын мың күн жейді. Плохому чабану джайлау на один день хватает, хорошему — на тысячу дней хватает. 1175 0
15 Бай ат мінсе, "қайырлы болсын" дейді, жарлы ат мінсе, "қайдан алдың" дейді. Богатый едет на коне — счастливого пути желают, бедняк едет на коне — "где взял" вопрошают. 904 0
16 Бай есесін жібермейді. Богач свою выгоду не упускает. 815 0
17 Саудада достық жоқ, сәлемде борыштық жоқ. В торговле нет дружбы, в приветствии нет долга. 811 0
18 Бұраудың да сұрауы бар. В мире нет ничего не сочтенного. 808 0
19 Жіп жіңішке жерінен үзіледі. Веревка рвется там, где она тонка. 799 0
20 Дәулет есіктен кіреді, бала бесіктен кіреді. Богатство заходит через дверь, ребенок приходит через колыбель. 795 0
21 Келген дәулет — кеткен бейнет. Богатство приходит, трудолюбие уходит. 787 0
22 Нені кем тұтсаң, соған зар боларсың. В том нужда, чего мало всегда. 768 0
23 Қалтасында тиыны жоқ, түйенің тісін ашып көреді. В кармане ни гроша не звенит, а сам в зубы верблюда глядит. 767 0
24 Қарыздарда иман жоқ. В долгах отсутствует стыд. 759 0
25 Бай болып көргенім жок, жарлы болып өлгенім жоқ. Богатство не наживал, но и с голоду не помирал. 758 0