Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы


Вы можете добавить свою пословицу. После модерации она попадет в нашу базу пословиц.Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы / Торговля, базар, богатство — Сауда, базар, байлық

  Оригинал (126) Перевод Показы Комментарии
76 Шашу оңай, жинау қиын. Легко разбросать, да трудно собирать. 1331 0
77 Ақыл байлық — тозбас байлық. Мудрость и ум — богатство нетленное. 659 0
78 Несиеге ет жесең, сүйегі ішіңді жыртар. Мясо съеденное в долг костью все нутро проткнет. 633 0
79 Қысқа жіп күрмеуге келмейді. На короткой веревке петлю не сделаешь. 753 0
80 Жұтаған ауылдың жұртынан байымассың. На поживе из разоренного аула не разбогатеешь. 600 0
81 Судың басы бұлақ. Начинается река с небольшого родника. 571 0
82 Тіленшіге жел қарсы. Нищему и ветер по лицу хлещет. 557 0
83 Байлық мұрат емес, жоқтық ұят емес. Нужда — не порок, не предел мечты — достаток. 547 0
84 Барлық не дегізбес, жоқтық не жегізбес. Нужда закаляет, богатство человечность забывает. 1246 0
85 Сауының болса, жоқпын деме. Нужды не знает тот, кто имеет дойный скот. 656 0
86 Біреуге асхана керек, біреуге баспана керек. Нужна столовая одним, нужно укрытие другим. 1917 0
87 Кедей менен бай жолдас болмас, қасқыр менен қой жолдас болмас. Овца волку не товарищ, богач не друг бедняку. 557 0
88 Біреу тойып секіреді, біреу тоңып секіреді. Один от сытости прыгает, другой — от холода. 1026 0
89 Артық байлық аздырар, артық күлкі тоздырар. От лишнего богатства похудеешь, от излишних развлечений постареешь. 710 0
90 Жаяуға кез келген жол алыс. Пешему любая дорога длинна. 577 0
91 Жаяушылық тартқанда, жүрмес есек ат болар, қарнын қатты ашқаңда, қара талқан қант болар. Пешему осел конем покажется, голодному толокно сахаром покажется. 743 0
92 Арық атқа қамшы жау, жыртық үйге тамшы жау. Плохому коню враг — плетка, прохудившейся юрте враг — дождь. 688 0
93 Жаман қойшы жайлауын бір күн жейді, жақсы койшы жайлауын мың күн жейді. Плохому чабану джайлау на один день хватает, хорошему — на тысячу дней хватает. 1692 0
94 Сауда сақал сипағанша. Пока бороду погладишь, всю торговлю проморгаешь. 853 0
95 Семіз арығанша, арық саудырап қалар. Пока толстый худеет, худой рассыплется. 599 0
96 Атсыз қалып, тұрманым қайда демес, бассыз қалып, сақалым қайда демес. Потеряв коня, не жалеют о седле; оставшись без головы, не жалеют о бороде. 607 0
97 Айдың да бетінде сепкіл бар. Пятна есть и на луне. 613 0
98 Кедейлікке көндігу кедейліктен құтылу емес. С бедностью смириться — с бедностью не проститься. 661 0
99 Жақсымен сауда қылсаң, керіс болмас, жаманмен сауда қылсаң, тегіс болмас. С хорошими торгуешь, неприятности минуешь, с плохими торгуешь, сам не рад будешь. 837 0
100 Шамның жарығы түбіне түспейді. Свет лампы не падает на дно лампы. 615 0