Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы


Вы можете добавить свою пословицу. После модерации она попадет в нашу базу пословиц.Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы / Торговля, базар, богатство — Сауда, базар, байлық

  Оригинал (126) Перевод Показы Комментарии
1 Түйесі жоқ ауылға тайлақ атан көрінеді. Аулу, что верблюда не имеет, и верблюжонок — верблюдом покажется. 3954 0
2 Базар — бай, алушы — кедей. Базар богат, да беден покупатель. 4422 0
3 Базар ақшалыға базар, ақшасызға назар. Базар с деньгами — базар, и без денег — одно расстройство. 5781 0
4 Базары жақын байымас. Базаром жить — денег не нажить. 4295 0
5 Қойың болмаса, байлықта ойың болмасын. Баранов не держать — богатства не видать. 3749 0
6 Жоқтық ұят емес, тоқтық мұрат емес. Бедность – не порок, богатство – не предел мечты. 3654 0
7 Байға жағынамын деп, жарлының тоқтылы қойы шығыпты. Бедняк богатому понравиться старался и без овцы с ягненком остался. 4097 0
8 Жарлы байғұс жамалар, жамалар да, жаңарар. Бедняк заплатку пришьет — и тому рад. 3925 0
9 Кедейге өлең айтқан да шығын. Бедняку песни лишний раз петь — убыток терпеть. 4247 0
10 Базар алдаусыз болмайды. Без обмана нет базара. 3841 0
11 Жылқы құлынынан өнеді, ақша тиыннан өнеді. Без тиынки нет тенге, без жеребенка нет коня. 2256 0
12 Дәулет есіктен кіреді, бала бесіктен кіреді. Богатство заходит через дверь, ребенок приходит через колыбель. 1395 0
13 Бай болып көргенім жок, жарлы болып өлгенім жоқ. Богатство не наживал, но и с голоду не помирал. 1313 0
14 Бар болсаң, "жоқпын" деме, жоқ болсаң, "тоқпын" деме. Богатство недостатки покрывает, а бедность недостатки оголяет. 1263 0
15 Келген дәулет — кеткен бейнет. Богатство приходит, трудолюбие уходит. 1395 0
16 Бай ат мінсе, "қайырлы болсын" дейді, жарлы ат мінсе, "қайдан алдың" дейді. Богатый едет на коне — счастливого пути желают, бедняк едет на коне — "где взял" вопрошают. 1574 0
17 Бай бауырын танымас, сауда досқа қарамас. Богач не признает родства, в торговле дружбы нет. 1323 0
18 Бай есесін жібермейді. Богач свою выгоду не упускает. 1447 0
19 Ашаршылықта бай баласы бірінші өледі. В голод байский сын раньше всех умирает. 1132 0
20 Қарыздарда иман жоқ. В долгах отсутствует стыд. 1285 0
21 Қалтасында тиыны жоқ, түйенің тісін ашып көреді. В кармане ни гроша не звенит, а сам в зубы верблюда глядит. 1363 0
22 Бұраудың да сұрауы бар. В мире нет ничего не сочтенного. 1427 0
23 Нені кем тұтсаң, соған зар боларсың. В том нужда, чего мало всегда. 1298 0
24 Саудада достық жоқ, сәлемде борыштық жоқ. В торговле нет дружбы, в приветствии нет долга. 1593 0
25 Жіп жіңішке жерінен үзіледі. Веревка рвется там, где она тонка. 1569 0