Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы


Вы можете добавить свою пословицу. После модерации она попадет в нашу базу пословиц.Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы / Сила, власть, руководство — Күш, билік, басшылық

  Оригинал (50) Перевод Показы Комментарии
26 Бәрі қартайса да, бір қойлық әлі бар. И у самого дряхлого волка хватит силы на одну овцу. 1217 0
27 Бас болмақ оңай, бастау қиын. Легко главою быть, да трудно руководить. 1187 0
28 Әлсізге иттін де әлі жетер. И у собаки хватит силы слабого добить. 1180 0
29 Әділ би халқы үшін, залым би құлқы үшін. Справедливый хан о народе печется, хан плохой за карман свой трясется. 1130 0
30 Ақылдыға ерсең, адаспайсың. Если мудрый будет тобой управлять, никогда не будешь блуждать. 1107 0
31 Сырдың суы келмейді сирағымнан. Тому, кто море переплывает, по щиколотку озеро бывает. 1086 0
32 Жыланды үш кессең де, кесірткелік күші бар. Змея, разрубленная на три куска, силу живой ящерицы имеет. 1082 0
33 Би екеу болса, дау төртеу. Если судей двое, то спора четыре. 1055 0
34 Кілемге бергісіз алаша бар, ханға бергісіз қараша бар. Есть дорожки лучше ковра, есть служитель лучше хана. 1033 0
35 Таста тамыр жоқ, төреде бауыр жоқ. Нет корня у камня, у чиновника отсутствует родня. 1017 0
36 Әлсіз айыпты. Кто слаб, тот всегда виноват. 1017 0
37 Атаңның құлы болса да, әділдікке басыңды и. Хоть и говорит раб отца твоего, преклонись перед справедливостью. 943 0
38 Ханменен қас болма, кұдайға қарсы болма. С ханом не враждуй, против Бога не иди. 918 0
39 Хан қарашасыз болмас, дау арашасыз болмас. Царь не бывает без народа, спор — без разбора. 910 0
40 Кішкене тас бас жарар. Маленький камешек бывает, большую голову пробивает. 901 0
41 Молданың тілі сынық, төренің тісі сынық. У муллы речь сломана, у чиновника зубы сломаны. 898 0
42 Мың қосшыдан бір басшы артық. Чем тысяча прислужников, лучше один глава. 875 0
43 Нар жолында жүк қалмас. У верблюда на пути груз не залежится. 848 0
44 Күшенген жеңбейді, күші басым жеңеді. Не тот, кто силится побеждает, а тот, кто силой обладает. 844 0
45 Атадан жақсы ұл туса, елінің қамын жейді, атадан жаман ұл туса, елінің малын жейді. Хороший сын за родину переживает, сын плохой богатство родины проедает. 842 0
46 Атты кісі жаяудың ақысын жемейді. Тот, кто на коне разъезжает, доли пешего не забирает. 821 0
47 Күштінің қолы ұзын. Тот, кто силою владеет, руки длинные имеет. 796 0
48 Бір кісі таққа мінсе, қырық кісі атқа мінеді. Один человек на престол попадает, сорок человек коней седлает. 768 0
49 Байлығы бардың билігі бар. Тот силен, кто богатством наделен. 747 0
50 Қаша білген қуа да біледі. Умеешь убегать — убегающего сможешь догнать. 730 0