Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы


Вы можете добавить свою пословицу. После модерации она попадет в нашу базу пословиц.Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы / Сила, власть, руководство — Күш, билік, басшылық

  Оригинал (50) Перевод Показы Комментарии
26 Айлалы батыр алдырмас. Ловкого батыра силой не возьмёшь. 777 0
27 Кішкене тас бас жарар. Маленький камешек бывает, большую голову пробивает. 524 0
28 Көп сөйлейді залым би, аз сөйлейді әділ би. Много говорит плохой судья, мало говорит справедливый судья. 1729 0
29 Түсіне сенбе, күшіне сен. На сон свой не надейся, на силу свою надейся. 907 0
30 Күшенген жеңбейді, күші басым жеңеді. Не тот, кто силится побеждает, а тот, кто силой обладает. 569 0
31 Таста тамыр жоқ, төреде бауыр жоқ. Нет корня у камня, у чиновника отсутствует родня. 600 0
32 Әділсіэ болса, би оңбас, әйелсіз болса, үй оңбас. Нет справедливости — бестолковый судья; женщины нет — бестолкова семья. 793 0
33 Бір кісі таққа мінсе, қырық кісі атқа мінеді. Один человек на престол попадает, сорок человек коней седлает. 509 0
34 Екі тұйғын жабылса, қаздың соры. Пара ястребов нападет, и гусю конец придет. 1332 0
35 Ханменен қас болма, кұдайға қарсы болма. С ханом не враждуй, против Бога не иди. 523 0
36 Күш атасын танымас. Сила и родного отца признавать не желает. 4406 0
37 Ит жүйрігін түлкі сүймес. Собаку с быстрыми ногами лиса не любит. 1700 0
38 Әділ би халқы үшін, залым би құлқы үшін. Справедливый хан о народе печется, хан плохой за карман свой трясется. 597 0
39 Сырдың суы келмейді сирағымнан. Тому, кто море переплывает, по щиколотку озеро бывает. 656 0
40 Байлығы бардың билігі бар. Тот силен, кто богатством наделен. 505 0
41 Атты кісі жаяудың ақысын жемейді. Тот, кто на коне разъезжает, доли пешего не забирает. 579 0
42 Күштінің қолы ұзын. Тот, кто силою владеет, руки длинные имеет. 551 0
43 Нар жолында жүк қалмас. У верблюда на пути груз не залежится. 548 0
44 Молданың тілі сынық, төренің тісі сынық. У муллы речь сломана, у чиновника зубы сломаны. 629 0
45 Қаша білген қуа да біледі. Умеешь убегать — убегающего сможешь догнать. 489 0
46 Атадан жақсы ұл туса, елінің қамын жейді, атадан жаман ұл туса, елінің малын жейді. Хороший сын за родину переживает, сын плохой богатство родины проедает. 568 0
47 Жақсыдан әкім қойсаң, елді түзетер, жаманнан әкім қойсаң, елді жүдетер. Хороший хан — страна процветает, плохой хан — страна загнивает. 1098 0
48 Атаңның құлы болса да, әділдікке басыңды и. Хоть и говорит раб отца твоего, преклонись перед справедливостью. 663 0
49 Хан қарашасыз болмас, дау арашасыз болмас. Царь не бывает без народа, спор — без разбора. 575 0
50 Мың қосшыдан бір басшы артық. Чем тысяча прислужников, лучше один глава. 526 0