Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы


Вы можете добавить свою пословицу. После модерации она попадет в нашу базу пословиц.Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы / Ораторское искусство — Шешендік өнер

  Оригинал (54) Перевод Показы Комментарии
1 Алмас қылыш майданда серік, асыл сөз майданда да, сайранда да серік. Алмазный клинок — друг в бою, доброе слово друг и в бою и на пиру. 5494 0
2 Олақтың сөзі орынсыз жамау тәрізді. Невежда слово отпускает, что заплату не к месту пришивает. 1531 0
3 Жыланның уы тісінде, адамның уы тілінде. Яд змеи — на зубах, яд людей — на языках. 1435 0
4 Ауыр жүк иығынды басар, ауыр сөз енсеңді басар. Тяжелая ноша на плечи давит, тяжелое слово на сердце давит. 1323 0
5 Тіл тікенді де алады. Язык и занозу вынимает. 1046 0
6 Көңілдегі кір айтса кетеді, көйлектегі кір жуса кетеді. Стирка одежду отмывает, хороший разговор душу очищает. 1109 0
7 Тіл жердің астында жатқанды шығарады. Язык докопается, что еще под землей валяется. 906 0
8 Тіл ащы да болар, тәтті де болар, жұмсақ та болар, қатты да болар. Язык и горек, и сладок, бывает тверд, бывает мягок. 1111 0
9 Ішімдегінің бәрі тілімде, тілімдегінің бәрі түрімде. Что душа переживает, то язык выливает, что на языке появится, то и на лице проявится. 1011 0
10 Жыланның тілі айыр, жылан мінезді адамның сөзі айыр. Как вилы остры зубы змеи и слова человека с характером змеи. 2040 0
11 Жақсы сөзге жан семіреді. От душевного слова полнеет душа. 1257 0
12 Түйе көтермегенді тіл көтереді. Язык осилить сможет, что и верблюд не поднять не может. 1054 0
13 Орынды сөз жүйесін табады, орынсыз сөз иесін табады. Уместное слово свое место найдет, неуместное слово на беду наведет. 1629 0
14 "Қарағым" деген жылы сөз: тон болып, тәнді жылытпаса да, жанды жылытады. Слово "душа " тепло излучает: хоть шубу и не заменяет, а душу согревает. 1060 0
15 Тілде тиек жоқ. Язык ограды не имеет. 1017 0
16 Тауып сөйлесең күміссін, таппай сөйлесең, мыссың. Уместное слово как серебро, неуместное как медь. 996 0
17 Көзі жаманның сөзі жаман. Человек со злыми глазами не говорит добрыми словами. 970 0
18 Отыз тістен шыққан сөз отыз рулы елге жанылады. Слово из-за тридцати зубов вылетает и до тридцати народов долетает. 1318 0
19 Жақсы сөз жан ырысы. Доброе слово — дуишевная опора. 1534 0
20 Жылы-жылы сөйлесең, жылан іннен шығады. На ласковую речь и змея из норы выползает. 1902 0
21 Оймақтай ауыздан жалындай сөз шығады. С наперсток рот бывает, а слова страиіней огня изрыгает. 987 0
22 Қол шешпеген түйінді тіл шешеді. Узел, непосильный рукам, языку под силу. 956 0
23 Тіл буынсыз, ой тіпсіз. Язык не знает преграды, мысли не знают конца. 895 0
24 Тіл тас жарады, тас жармаса, бас жарады. Язык имеет большую силу: или камни разобьет, или голову расшибет. 2164 0
25 Көз көргенше, ауыз бақыр сөйлеп қал. Язык берется о том рассуждать, что еще глазам не пришлось увидать. 1155 0