Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы


Вы можете добавить свою пословицу. После модерации она попадет в нашу базу пословиц.Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы / Природа — Табиғат

  Оригинал (39) Перевод Показы Комментарии
26 Жас ағашқа сүйеніп, қу ағаш күнелтер. К молодому дереву старое прислоняется. 1364 0
27 Жер бауыры — жазық. Склон земли — равнина. 1357 0
28 Құр ағашқа құс қонар. Мертвое дерево, лииіь для птиц пригодно. 1313 0
29 Жастанғаның жапырақ, төсенгенің топырақ. Под голову листья стелятся, под тело земля ложится. 1297 0
30 Төгілген топырағымен толады. Сточная вода праха полна. 1291 0
31 Сусыз жердін шөбі аясыз, ұлсыз ердің малы аясыз. У безводной земли плохая трава, у бездетного мужчины плохие стада. 1285 0
32 Су жүрген жер шүлен. Орошенная земля хороша. 1285 0
33 Панасы жоқ таудан без, пайдасы жоқ байдан без. Прочь беги от горы, которая не защищает, прочь беги от богача, который не помогает. 1238 0
34 Жаман өзен сай қуалай ағады. Плохая река по оврагам течет. 1203 0
35 Ағын суда арамдық жок. Проточная вода грязи не имеет. 1195 0
36 Шөп те басынан қурайды. Трава со стебля засыхает. 1184 0
37 Сағадағы су ішеді, аяқтағы у ішеді. Те, кто у истока реки живут, воду чистую пьют, те, кто в конце реки живут, яд пьют. 1118 0
38 Толықсып аққан дария мейірбанды қария. Скромный старик, что полноводная река. 1075 0
39 Тасты бассаң, кетілер, сазды бассаң, жетілер. По камню ходишь — ломается, по глине ходишь — месится. 1072 0