Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы


Вы можете добавить свою пословицу. После модерации она попадет в нашу базу пословиц.Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы / О народе — Халық

  Оригинал (56) Перевод Показы Комментарии
26 Халық сүймес, халық сүйген — суға батпас, отқа күймес. Народный любимец в огне не сгорает, в воде не утопает. 601 0
27 Ерден аспақ бар, елден аспақ жоқ. Можно быть лучше батыра, но нельзя быть лучше народа. 596 0
28 Ел ағасы болмайды, су сағасыз болмайды. Река без русла не течет, без старших не бывает народ. 588 0
29 Ел ұрысыз болмас, жер бөрісіз болмас. Народ без воров, что земля без волков. 586 0
30 Ұлықсыз жұрт — бассыз дене. Народ без главы, что тело без головы. 573 0
31 Өзін-өзі басқарған ер бақытты, өзін-өзі билеген ел бақытты. Счастлив джигит, который цену себе знает, счасталив народ, который сам собою управляет. 568 0
32 Ел артындағы шаң жұтады, ел алдындағы май жұтады. Масло глотает тот, кто во главе народа идет, пыль глотает тот, кто от парода отстает. 567 0
33 Халық айтпайды, халық айтса, қалт айтпайды. Народ не говорит пустое, если говорит, то дельное. 566 0
34 Халыққа қарсы шығу — желге қарсы түкіру. Против народа выступать, что против ветра плевать. 565 0
35 Жұртсыз ер болмас, үйірсіз от болмас, ұясыз құс болмас. Человека не бывает без народа, лошадь не бывает без стада, птица — без гнезда. 558 0
36 Ел аузына қақпақ болмайсың. Народу пробкой рот не закроешь. 556 0
37 Халыкқа қарсы жүру — ағысқа қарсы жүзу. Противником народа быть, против течения плыть. 532 0
38 Ел ұлсыз болмас, жер гүлсіз болмас. Нет земли без цветов, нет народа без сынов. 528 0
39 Халық қартаймайды, қара жер қартаймайды. Народ, как и земля не стареет никогда. 526 0
40 Ел жасымен көрікті, тау тасымен көрікті, аяқ асымен көрікті. Народ молодежью красен, горы красны камнями, посуда красна едой. 518 0
41 Елдің қолы ұзын. Руки длинные у народа. 517 0
42 Бестің басы болғанша, алтының аяғы бол. Чем быть пяти человек главой, лучше быть шести человек слугой. 512 0
43 Көптен қулық артылмас. От народа хитрость не ускользает. 506 0
44 Көл толқыса — жар құлайды, көп толқыса — хан құлайды. Озеро бушевать начинает, берега размывает, народ восстание поднимает, хан слетает. 505 0
45 Халықтан ырыс кетпейді. Счастье от народа не уходит. 502 0
46 Көп қараса, жоқ табылар. Что всеми ищется, вмиг отыщется. 502 0
47 Ел құлағы елу. У народа пятьдесят ушей. 499 0
48 Егілмеген жер жетім, елінен айырылған ер жетім. Сиротливо смотрится пашня, на которой не сеют, сиротою выглядит джигит без родины. 494 0
49 Ел даусыз болмас, жер жаусыз болмас. Народ не бывает без распрей, земля пе бывает без врагов. 494 0
50 Жер таусыз болмас, ел хансыз болмас. Народ без хана, что земля без гор. 488 0