Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы


Вы можете добавить свою пословицу. После модерации она попадет в нашу базу пословиц.Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы / О народе — Халық

  Оригинал (56) Перевод Показы Комментарии
26 Ел ұрысыз болмас, жер бөрісіз болмас. Народ без воров, что земля без волков. 724 0
27 Халық сүймес, халық сүйген — суға батпас, отқа күймес. Народный любимец в огне не сгорает, в воде не утопает. 709 0
28 Халық айтпайды, халық айтса, қалт айтпайды. Народ не говорит пустое, если говорит, то дельное. 703 0
29 Ұлықсыз жұрт — бассыз дене. Народ без главы, что тело без головы. 700 0
30 Өзін-өзі басқарған ер бақытты, өзін-өзі билеген ел бақытты. Счастлив джигит, который цену себе знает, счасталив народ, который сам собою управляет. 694 0
31 Ел ағасы болмайды, су сағасыз болмайды. Река без русла не течет, без старших не бывает народ. 691 0
32 Ерден аспақ бар, елден аспақ жоқ. Можно быть лучше батыра, но нельзя быть лучше народа. 690 0
33 Жұртсыз ер болмас, үйірсіз от болмас, ұясыз құс болмас. Человека не бывает без народа, лошадь не бывает без стада, птица — без гнезда. 686 0
34 Ел артындағы шаң жұтады, ел алдындағы май жұтады. Масло глотает тот, кто во главе народа идет, пыль глотает тот, кто от парода отстает. 682 0
35 Халық – дана. Народ – мудр. 680 0
36 Халыққа қарсы шығу — желге қарсы түкіру. Против народа выступать, что против ветра плевать. 675 0
37 Бестің басы болғанша, алтының аяғы бол. Чем быть пяти человек главой, лучше быть шести человек слугой. 666 0
38 Ел аузына қақпақ болмайсың. Народу пробкой рот не закроешь. 654 0
39 Ел жасымен көрікті, тау тасымен көрікті, аяқ асымен көрікті. Народ молодежью красен, горы красны камнями, посуда красна едой. 629 0
40 Ел ұлсыз болмас, жер гүлсіз болмас. Нет земли без цветов, нет народа без сынов. 626 0
41 Халыкқа қарсы жүру — ағысқа қарсы жүзу. Противником народа быть, против течения плыть. 626 0
42 Халық қартаймайды, қара жер қартаймайды. Народ, как и земля не стареет никогда. 624 0
43 Жер таусыз болмас, ел хансыз болмас. Народ без хана, что земля без гор. 610 0
44 Көл толқыса — жар құлайды, көп толқыса — хан құлайды. Озеро бушевать начинает, берега размывает, народ восстание поднимает, хан слетает. 606 0
45 Егілмеген жер жетім, елінен айырылған ер жетім. Сиротливо смотрится пашня, на которой не сеют, сиротою выглядит джигит без родины. 604 0
46 Ел даусыз болмас, жер жаусыз болмас. Народ не бывает без распрей, земля пе бывает без врагов. 604 0
47 Көптен қулық артылмас. От народа хитрость не ускользает. 600 0
48 Елдің қолы ұзын. Руки длинные у народа. 597 0
49 Халықтан ырыс кетпейді. Счастье от народа не уходит. 594 0
50 Халықтың құшағы кең. Народные объятия не объять. 590 0