Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы


Вы можете добавить свою пословицу. После модерации она попадет в нашу базу пословиц.Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы / Здоровье, чистота — Денсаулық, тазалық

  Оригинал (59) Перевод Показы Комментарии
51 Қотыр қолдан жұғады, таз тақиядан жұғады. Болезни передаются через руки, парша — через тюбетейку. 946 0
52 Ауру атанды да шөктірер. Болезнь и верблюда свалит с ног. 862 0
53 Қай жерің ауырса, жанын сол жерінде. Где болит, там и душа. 784 0
54 Ауру батпандап кіреді, мысқалдап шығады. Болезнь входит батманами, а выходит мискалями. 916 0
55 Екі дертің бір келсе, ажалыңнын жеткені. Две болезни придут — смерть с собою приведут. 720 0
56 Бас ауырса жан қоркады. Голова заболевает, и душа покой теряет. 735 0
57 Жарлының байлығы — денінің саулығы. Богатство бедняка — его здоровье. 991 0
58 Денсаулық — зор байлық. Здоровье — большое богатство. 922 0
59 Айналдырған ауру алмай қоймас. Болезнь пришла — беда пришла. 881 0