Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы


Вы можете добавить свою пословицу. После модерации она попадет в нашу базу пословиц.Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы / Хорошее, плохое — Жақсы, жаман

  Оригинал (23) Перевод Показы Комментарии
1 Ақ сауыттың жағасы бар, жеңі жоқ, шын жақсының ашуы бар, кегі жоқ. У белой кольчуги есть воротник, да нет рукавов, у хорошего человека есть гнев, да нет мести. 2436 0
2 Жақсы болса алғаның, үйіңнен кісі кетпейді, жаман болса алғаның, шын досың да шеттейді. Если жена хороша, гости в дом идут; если жена плоха, даже друзья от дома бегут. 1612 0
3 Ұсынған мойынды қылыш кеспес. Склоненную голову меч не рубит. 1029 0
4 Арғымақ аттың құйрығы — әрі жібек, әрі қыл, қас жақсының белгісі — әрі мырза, әрі құл. Хвост хорошего скакуна — и шерсть и волос, хороший человек — и щедр и услужлив. 1512 0
5 Жел тұрмаса, шөптің басы қимылдамайды. Если ветра нет, трава не шелестит. 2745 0
6 Әркім жолдас болады амандықта, жаман тастап кетеді жамандықта. Когда тебе хорошо — все тебя товарищем считают, а когда тебе плохо — плохие люди тебя оставляют. 1359 0
7 Биік тауды алыстан көріп, түбіне барма, жақсының атын естіп, үйіне барма. Увидев высокую гору, близко не подходи, услышав о хорошем человеке, к нему домой не ходи. 1116 0
8 Бас кеспек болса да, тіл кеспек жоқ. Можно голову отрубить, а язык нельзя. 1994 0
9 Ақтың ісін құдай жақтайды. Праведное дело и Бог поддержит. 1061 0
10 Кең пейілдің ішінде кен жатады, тар пейілдің ішінде тас жатады, аса дихан ішінде ас жатады, аса жалқау күнде аш жатады. У кого добра душа, у того в душе полно добра; у жадного камень в душе, у пахаря хлеб в душе, а лентяй голодным спать ложится. 1568 0
11 Күншілдің күні шықпас. Над завистливым солнце не всходит. 1304 0
12 Кішіпейілділік — кішілік емес, кісілік. Смирение — достоинство, а не унижение. 2920 0
13 Кішіпейілділік — кісінің көркі. Смирение человека украшает. 1307 0
14 Ауру қалса да, әдет қалмайды. Привычка хуже болезни. 1606 0
15 Жақсы адамның танысы көп, жаман адамның жақыны жоқ. У хорошего человека не бывает чужих, у плохого — близких. 3685 0
16 Жақсы көргенін мақтап жүрер, жаман көргенін даттап жүрер. Хороший хвалит то, что замечает, а плохой все грязью поливает. 1603 0
17 Кедей кедейге қайыр қылса, қу таңданады. Нечестного удивляет, что нищий нищему помогает. 1450 0
18 Жақсы жаныңа жолдас, жаман малыңа жолдас. Хороший человек друг тебе самому, плохой человек — друг богатству твоему. 2535 0
19 Бетім жаман болса да, ниетім жақсы. Хоть внешность плохая, намерения хорошие. 1643 0
20 Жақсы туса — елдің ырысы, жаңбыр жауса — жердің ырысы. Дождь с небес проливается — счастье на землю спускается, хороший человек рождается — счастье народу является. 2191 0
21 Жақсының қадірін жақсы білер. Достоинство хорошего человека знает только хороший человек. 1355 0
22 Ай — ортақ, күн — ортақ, жақсы — ортақ. Луна — общая, солнце — общее, и все хорошее — общее. 1157 0
23 Айыратын жаман бар, қосатын жаран бар. Есть плохие люди, которые разьединяют, есть хорошие люди, которые соединяют. 1650 0