Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы


Вы можете добавить свою пословицу. После модерации она попадет в нашу базу пословиц.Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы / Женитьба, семья — Үйлену, отбасы

  Оригинал (124) Перевод Показы Комментарии
76 Көршің болсын, бар болсын, мейлі сараң, тар болсың. Хоть и жадный, пусть будет сосед. 513 0
77 Көн қарттың ішінде бір бала жүрсе, дана болар, көп баланың ішінде бір қарт жүрсе, бала болар. Старик меж двух детей в детство впадает, ребенок меж двух стариков мудрость приобретает. 503 0
78 Екі жесір қосылса, күндіз екеу, түнде төртеу. Когда вдова сходится со вдовцом, днем они вдвоем, а ночью — вчетвером. 503 0
79 Ердің атын я аты шығарар, я әйелі шығарар. Прославит имя молодца либо конь, либо жена. 500 0
80 Сенің табаныңа кірген тікен менің маңдайыма кірсін. Пусть заноза, что в пятку попала тебе, вонзится в лоб мне. 499 0
81 Ауыл болсаң, қауым бол. Хочешь быть аулом, надо быть компанией. 497 0
82 Аналы баланың өзі тоқ, анасыз баланың көзі тоқ. Ребенок, у которого есть мать, всегда сыт, ребенок, у которого нет матери, лишь глазами сыт. 493 0
83 Ағайынның алтын сарайынан анамның жыртық лашығы артық. Чем родичей дворец золотой, лучше дырявый шалаш матери родной. 493 0
84 Еркек — бас, әйел — мойын. Муж — голова, а шея — жена. 493 0
85 Хан жарлығынан қатын жарлығы күшті. Приказ жены своей приказа ханского страшней. 489 0
86 Білімді әйел басыңа қарайды, білімсіз әйел жасыңа қарайды. Умная девица на ум жениха внимание обращает, глупая — по возрасту подбирает. 489 0
87 Сиыр танасымен жарасар, ана баласымен жарасар. Приятно видеть корову с теленком, приятно смотреть на женщину с ребенком. 481 0
88 Жақсы әйел зейнет, жаман әйел бейнет. Хорошая жена — счастье, плохая — обуза. 476 0
89 Жақсы әке жаман балаға қырық жылдық ризық. Отца доброе имя служит сорок лет непутевому сыну. 475 0
90 Төркіні жақынның төсегі жиылмас. Когда рядом родня проживает, молодухе некогда постель свою убрать бывает. 471 0
91 Тайдың мінгені білінбес, баланың істегені білінбес. Не ценится езда на жеребенке, не замечается проступок ребенка. 470 0
92 Әкесін сыйламағанды баласы сыйламайды. Того, кто отца своего не почитает, собственные дети не уважают. 467 0
93 Атаң өлсе де, атаңды көрген өлмесін. Пока живут те, кто знал отца, память о нем жива. 467 0
94 Әкенің қадірін — әке болғанда біперсің. Когда отцом станеш, каково быть отцом узнаешь. 462 0
95 Бес саусақтың бәрі бірдей емес. Пять пальцев на одной руке, а друг на друга не похожи все. 460 0
96 Ұл тапқан әйелдің ырысы бар. Мать, родившую сына, счастье ожидает. 457 0
97 Әйелдің жолы жіңішке. Путь женщины узок. 456 0
98 Кәрі қыз ер тандамайды, өлген ер жер тандамайды. Старая дева жениха не выбирает, умерший могилу не подбирает. 452 0
99 Алты ұл туған ананы — ханым десе болады, кезек сыйласқан ағайынды — жаным десе болады. Мать, родившую шестерых сыновей, называй царицей; хорошую родню называй души частицей. 451 0
100 Ата тұрып, бала қалса, мұратына жеткені, бала өліп, ата қалса, арманы іште өлгені. Сына пережить — мечте конец положить, сына после себя оставить — ему мечту свою вложить. 451 0