Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы


Вы можете добавить свою пословицу. После модерации она попадет в нашу базу пословиц.Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы / Женитьба, семья — Үйлену, отбасы

  Оригинал (124) Перевод Показы Комментарии
76 Ауыл болсаң, қауым бол. Хочешь быть аулом, надо быть компанией. 787 0
77 Ердің атын я аты шығарар, я әйелі шығарар. Прославит имя молодца либо конь, либо жена. 786 0
78 Әкесін сыйламағанды баласы сыйламайды. Того, кто отца своего не почитает, собственные дети не уважают. 783 0
79 Жақсы әке жаман балаға қырық жылдық ризық. Отца доброе имя служит сорок лет непутевому сыну. 781 0
80 Жаман қатын байына жалғыз атын сойғызар, жақсы қатын жолдасын жоқтан құрап тойғызар. Плохая жена единственного коня заставит забить, хорошая жена из ничего мужа сможет накормить. 781 0
81 Қайғысыз махаббаттың қадірі аз. Любовь без страданий — недорого ценится. 777 0
82 Көршің болсын, бар болсын, мейлі сараң, тар болсың. Хоть и жадный, пусть будет сосед. 770 0
83 Алты ұл туған ананы — ханым десе болады, кезек сыйласқан ағайынды — жаным десе болады. Мать, родившую шестерых сыновей, называй царицей; хорошую родню называй души частицей. 768 0
84 Атаң өлсе де, атаңды көрген өлмесін. Пока живут те, кто знал отца, память о нем жива. 768 0
85 Балаға пышақ бермесең, бір жылар, пышақ берсең, екі жылар. Ребенок один раз поплачет, если отберешь у него нож, дважды заплачет ребенок, если не отберешь. 765 0
86 Жібекті түте алмаған жүн етеді, қызды күте алмаған күң етеді. Не умеющий расчесывать шелк - превратит его в шерсть, не умеющий заботится о дочери - превратит ее в рабыню. 761 0
87 Сиыр танасымен жарасар, ана баласымен жарасар. Приятно видеть корову с теленком, приятно смотреть на женщину с ребенком. 756 0
88 Енесі тепкен қулынның еті ауырмас. У жеребенка ничего не болит от материнских копыт. 755 0
89 Еркек дауысты әйелде ұят болмас, әйел дауысты еркекте қуат болмас. У женщины с мужским голосом нет стыда, у мужчины с женским голосом нет силы. 755 0
90 Аналы баланың өзі тоқ, анасыз баланың көзі тоқ. Ребенок, у которого есть мать, всегда сыт, ребенок, у которого нет матери, лишь глазами сыт. 754 0
91 Ағайынның алтын сарайынан анамның жыртық лашығы артық. Чем родичей дворец золотой, лучше дырявый шалаш матери родной. 747 0
92 Өзің сүйгенді емес, өзіңді сүйгенді ал. Не женись на той, которую ты полюбил, а женись на той, которой сам ты мил. 738 0
93 Хан жарлығынан қатын жарлығы күшті. Приказ жены своей приказа ханского страшней. 732 0
94 Ұл тапқан әйелдің ырысы бар. Мать, родившую сына, счастье ожидает. 730 0
95 Жақсы әйел зейнет, жаман әйел бейнет. Хорошая жена — счастье, плохая — обуза. 724 0
96 Әкенің қадірін — әке болғанда біперсің. Когда отцом станеш, каково быть отцом узнаешь. 722 0
97 Бес саусақтың бәрі бірдей емес. Пять пальцев на одной руке, а друг на друга не похожи все. 722 0
98 Әйелдің жолы жіңішке. Путь женщины узок. 719 0
99 Білімді әйел басыңа қарайды, білімсіз әйел жасыңа қарайды. Умная девица на ум жениха внимание обращает, глупая — по возрасту подбирает. 719 0
100 Әкеге баланың алалығы жоқ. Одинаковы все дети для отца. 718 0