Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы


Вы можете добавить свою пословицу. После модерации она попадет в нашу базу пословиц.Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы / Женитьба, семья — Үйлену, отбасы

  Оригинал (124) Перевод Показы Комментарии
76 Жаман қатын байына жалғыз атын сойғызар, жақсы қатын жолдасын жоқтан құрап тойғызар. Плохая жена единственного коня заставит забить, хорошая жена из ничего мужа сможет накормить. 528 0
77 Қайғысыз махаббаттың қадірі аз. Любовь без страданий — недорого ценится. 528 0
78 Еркек дауысты әйелде ұят болмас, әйел дауысты еркекте қуат болмас. У женщины с мужским голосом нет стыда, у мужчины с женским голосом нет силы. 526 0
79 Көршің болсын, бар болсын, мейлі сараң, тар болсың. Хоть и жадный, пусть будет сосед. 524 0
80 Ауыл болсаң, қауым бол. Хочешь быть аулом, надо быть компанией. 514 0
81 Екі жесір қосылса, күндіз екеу, түнде төртеу. Когда вдова сходится со вдовцом, днем они вдвоем, а ночью — вчетвером. 514 0
82 Ердің атын я аты шығарар, я әйелі шығарар. Прославит имя молодца либо конь, либо жена. 510 0
83 Жақсы әке жаман балаға қырық жылдық ризық. Отца доброе имя служит сорок лет непутевому сыну. 503 0
84 Аналы баланың өзі тоқ, анасыз баланың көзі тоқ. Ребенок, у которого есть мать, всегда сыт, ребенок, у которого нет матери, лишь глазами сыт. 502 0
85 Ағайынның алтын сарайынан анамның жыртық лашығы артық. Чем родичей дворец золотой, лучше дырявый шалаш матери родной. 500 0
86 Білімді әйел басыңа қарайды, білімсіз әйел жасыңа қарайды. Умная девица на ум жениха внимание обращает, глупая — по возрасту подбирает. 497 0
87 Хан жарлығынан қатын жарлығы күшті. Приказ жены своей приказа ханского страшней. 496 0
88 Ұлы жол үйіңнің табалдырығынан басталады. Дорогам свершений начало – порог отчего дома. 490 0
89 Сиыр танасымен жарасар, ана баласымен жарасар. Приятно видеть корову с теленком, приятно смотреть на женщину с ребенком. 490 0
90 Жақсы әйел зейнет, жаман әйел бейнет. Хорошая жена — счастье, плохая — обуза. 485 0
91 Төркіні жақынның төсегі жиылмас. Когда рядом родня проживает, молодухе некогда постель свою убрать бывает. 483 0
92 Тайдың мінгені білінбес, баланың істегені білінбес. Не ценится езда на жеребенке, не замечается проступок ребенка. 480 0
93 Атаң өлсе де, атаңды көрген өлмесін. Пока живут те, кто знал отца, память о нем жива. 478 0
94 Әкесін сыйламағанды баласы сыйламайды. Того, кто отца своего не почитает, собственные дети не уважают. 477 0
95 Ұл тапқан әйелдің ырысы бар. Мать, родившую сына, счастье ожидает. 475 0
96 Әкенің қадірін — әке болғанда біперсің. Когда отцом станеш, каково быть отцом узнаешь. 473 0
97 Бес саусақтың бәрі бірдей емес. Пять пальцев на одной руке, а друг на друга не похожи все. 472 0
98 Әйелдің жолы жіңішке. Путь женщины узок. 466 0
99 Алты ұл туған ананы — ханым десе болады, кезек сыйласқан ағайынды — жаным десе болады. Мать, родившую шестерых сыновей, называй царицей; хорошую родню называй души частицей. 461 0
100 Кәрі қыз ер тандамайды, өлген ер жер тандамайды. Старая дева жениха не выбирает, умерший могилу не подбирает. 460 0