Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы


Вы можете добавить свою пословицу. После модерации она попадет в нашу базу пословиц.Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы / Женитьба, семья — Үйлену, отбасы

  Оригинал (124) Перевод Показы Комментарии
76 Ауыл болсаң, қауым бол. Хочешь быть аулом, надо быть компанией. 555 0
77 Қайғысыз махаббаттың қадірі аз. Любовь без страданий — недорого ценится. 555 0
78 Өзің сүйгенді емес, өзіңді сүйгенді ал. Не женись на той, которую ты полюбил, а женись на той, которой сам ты мил. 555 0
79 Жаман қатын байына жалғыз атын сойғызар, жақсы қатын жолдасын жоқтан құрап тойғызар. Плохая жена единственного коня заставит забить, хорошая жена из ничего мужа сможет накормить. 553 0
80 Екі жесір қосылса, күндіз екеу, түнде төртеу. Когда вдова сходится со вдовцом, днем они вдвоем, а ночью — вчетвером. 546 0
81 Көршің болсын, бар болсын, мейлі сараң, тар болсың. Хоть и жадный, пусть будет сосед. 545 0
82 Сиыр танасымен жарасар, ана баласымен жарасар. Приятно видеть корову с теленком, приятно смотреть на женщину с ребенком. 545 0
83 Ердің атын я аты шығарар, я әйелі шығарар. Прославит имя молодца либо конь, либо жена. 542 0
84 Ұлы жол үйіңнің табалдырығынан басталады. Дорогам свершений начало – порог отчего дома. 538 0
85 Ағайынның алтын сарайынан анамның жыртық лашығы артық. Чем родичей дворец золотой, лучше дырявый шалаш матери родной. 534 0
86 Жақсы әке жаман балаға қырық жылдық ризық. Отца доброе имя служит сорок лет непутевому сыну. 533 0
87 Хан жарлығынан қатын жарлығы күшті. Приказ жены своей приказа ханского страшней. 531 0
88 Аналы баланың өзі тоқ, анасыз баланың көзі тоқ. Ребенок, у которого есть мать, всегда сыт, ребенок, у которого нет матери, лишь глазами сыт. 527 0
89 Білімді әйел басыңа қарайды, білімсіз әйел жасыңа қарайды. Умная девица на ум жениха внимание обращает, глупая — по возрасту подбирает. 523 0
90 Әкесін сыйламағанды баласы сыйламайды. Того, кто отца своего не почитает, собственные дети не уважают. 520 0
91 Атаң өлсе де, атаңды көрген өлмесін. Пока живут те, кто знал отца, память о нем жива. 519 0
92 Жақсы әйел зейнет, жаман әйел бейнет. Хорошая жена — счастье, плохая — обуза. 519 0
93 Төркіні жақынның төсегі жиылмас. Когда рядом родня проживает, молодухе некогда постель свою убрать бывает. 511 0
94 Тайдың мінгені білінбес, баланың істегені білінбес. Не ценится езда на жеребенке, не замечается проступок ребенка. 510 0
95 Әйелдің жолы жіңішке. Путь женщины узок. 510 0
96 Ата тұрып, бала қалса, мұратына жеткені, бала өліп, ата қалса, арманы іште өлгені. Сына пережить — мечте конец положить, сына после себя оставить — ему мечту свою вложить. 503 0
97 Ұл тапқан әйелдің ырысы бар. Мать, родившую сына, счастье ожидает. 500 0
98 Әкенің қадірін — әке болғанда біперсің. Когда отцом станеш, каково быть отцом узнаешь. 498 0
99 Бес саусақтың бәрі бірдей емес. Пять пальцев на одной руке, а друг на друга не похожи все. 497 0
100 Алты ұл туған ананы — ханым десе болады, кезек сыйласқан ағайынды — жаным десе болады. Мать, родившую шестерых сыновей, называй царицей; хорошую родню называй души частицей. 488 0