Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы


Вы можете добавить свою пословицу. После модерации она попадет в нашу базу пословиц.Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы / Женитьба, семья — Үйлену, отбасы

  Оригинал (124) Перевод Показы Комментарии
76 Жаман қатын байына жалғыз атын сойғызар, жақсы қатын жолдасын жоқтан құрап тойғызар. Плохая жена единственного коня заставит забить, хорошая жена из ничего мужа сможет накормить. 633 0
77 Ердің атын я аты шығарар, я әйелі шығарар. Прославит имя молодца либо конь, либо жена. 628 0
78 Қайғысыз махаббаттың қадірі аз. Любовь без страданий — недорого ценится. 627 0
79 Енесі тепкен қулынның еті ауырмас. У жеребенка ничего не болит от материнских копыт. 621 0
80 Атаң өлсе де, атаңды көрген өлмесін. Пока живут те, кто знал отца, память о нем жива. 621 0
81 Жақсы әке жаман балаға қырық жылдық ризық. Отца доброе имя служит сорок лет непутевому сыну. 620 0
82 Сиыр танасымен жарасар, ана баласымен жарасар. Приятно видеть корову с теленком, приятно смотреть на женщину с ребенком. 620 0
83 Көршің болсын, бар болсын, мейлі сараң, тар болсың. Хоть и жадный, пусть будет сосед. 619 0
84 Еркек дауысты әйелде ұят болмас, әйел дауысты еркекте қуат болмас. У женщины с мужским голосом нет стыда, у мужчины с женским голосом нет силы. 618 0
85 Ауыл болсаң, қауым бол. Хочешь быть аулом, надо быть компанией. 615 0
86 Өзің сүйгенді емес, өзіңді сүйгенді ал. Не женись на той, которую ты полюбил, а женись на той, которой сам ты мил. 607 0
87 Аналы баланың өзі тоқ, анасыз баланың көзі тоқ. Ребенок, у которого есть мать, всегда сыт, ребенок, у которого нет матери, лишь глазами сыт. 606 0
88 Ағайынның алтын сарайынан анамның жыртық лашығы артық. Чем родичей дворец золотой, лучше дырявый шалаш матери родной. 604 0
89 Әкесін сыйламағанды баласы сыйламайды. Того, кто отца своего не почитает, собственные дети не уважают. 602 0
90 Алты ұл туған ананы — ханым десе болады, кезек сыйласқан ағайынды — жаным десе болады. Мать, родившую шестерых сыновей, называй царицей; хорошую родню называй души частицей. 590 0
91 Жақсы әйел зейнет, жаман әйел бейнет. Хорошая жена — счастье, плохая — обуза. 587 0
92 Білімді әйел басыңа қарайды, білімсіз әйел жасыңа қарайды. Умная девица на ум жениха внимание обращает, глупая — по возрасту подбирает. 587 0
93 Әйелдің жолы жіңішке. Путь женщины узок. 586 0
94 Хан жарлығынан қатын жарлығы күшті. Приказ жены своей приказа ханского страшней. 585 0
95 Ата тұрып, бала қалса, мұратына жеткені, бала өліп, ата қалса, арманы іште өлгені. Сына пережить — мечте конец положить, сына после себя оставить — ему мечту свою вложить. 584 0
96 Ұл тапқан әйелдің ырысы бар. Мать, родившую сына, счастье ожидает. 582 0
97 Әкенің қадірін — әке болғанда біперсің. Когда отцом станеш, каково быть отцом узнаешь. 580 0
98 Төркіні жақынның төсегі жиылмас. Когда рядом родня проживает, молодухе некогда постель свою убрать бывает. 579 0
99 Тайдың мінгені білінбес, баланың істегені білінбес. Не ценится езда на жеребенке, не замечается проступок ребенка. 572 0
100 Итпен ойнасаң үрерсің, баламен ойнасан күлерсің. С собакой поиграешь — по-собачьи залаешь, повеселишься вдоволь, коль с ребенком поиграешь. 571 0