Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы


Вы можете добавить свою пословицу. После модерации она попадет в нашу базу пословиц.Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы / Женитьба, семья — Үйлену, отбасы

  Оригинал (124) Перевод Показы Комментарии
76 Балаға пышақ бермесең, бір жылар, пышақ берсең, екі жылар. Ребенок один раз поплачет, если отберешь у него нож, дважды заплачет ребенок, если не отберешь. 679 0
77 Ауыл болсаң, қауым бол. Хочешь быть аулом, надо быть компанией. 674 0
78 Көршің болсын, бар болсын, мейлі сараң, тар болсың. Хоть и жадный, пусть будет сосед. 673 0
79 Қайғысыз махаббаттың қадірі аз. Любовь без страданий — недорого ценится. 673 0
80 Ердің атын я аты шығарар, я әйелі шығарар. Прославит имя молодца либо конь, либо жена. 670 0
81 Жақсы әке жаман балаға қырық жылдық ризық. Отца доброе имя служит сорок лет непутевому сыну. 665 0
82 Атаң өлсе де, атаңды көрген өлмесін. Пока живут те, кто знал отца, память о нем жива. 664 0
83 Енесі тепкен қулынның еті ауырмас. У жеребенка ничего не болит от материнских копыт. 663 0
84 Сиыр танасымен жарасар, ана баласымен жарасар. Приятно видеть корову с теленком, приятно смотреть на женщину с ребенком. 662 0
85 Еркек дауысты әйелде ұят болмас, әйел дауысты еркекте қуат болмас. У женщины с мужским голосом нет стыда, у мужчины с женским голосом нет силы. 660 0
86 Өзің сүйгенді емес, өзіңді сүйгенді ал. Не женись на той, которую ты полюбил, а женись на той, которой сам ты мил. 651 0
87 Аналы баланың өзі тоқ, анасыз баланың көзі тоқ. Ребенок, у которого есть мать, всегда сыт, ребенок, у которого нет матери, лишь глазами сыт. 649 0
88 Әкесін сыйламағанды баласы сыйламайды. Того, кто отца своего не почитает, собственные дети не уважают. 648 0
89 Ағайынның алтын сарайынан анамның жыртық лашығы артық. Чем родичей дворец золотой, лучше дырявый шалаш матери родной. 641 0
90 Алты ұл туған ананы — ханым десе болады, кезек сыйласқан ағайынды — жаным десе болады. Мать, родившую шестерых сыновей, называй царицей; хорошую родню называй души частицей. 635 0
91 Хан жарлығынан қатын жарлығы күшті. Приказ жены своей приказа ханского страшней. 631 0
92 Ұл тапқан әйелдің ырысы бар. Мать, родившую сына, счастье ожидает. 630 0
93 Әкенің қадірін — әке болғанда біперсің. Когда отцом станеш, каково быть отцом узнаешь. 629 0
94 Ата тұрып, бала қалса, мұратына жеткені, бала өліп, ата қалса, арманы іште өлгені. Сына пережить — мечте конец положить, сына после себя оставить — ему мечту свою вложить. 628 0
95 Білімді әйел басыңа қарайды, білімсіз әйел жасыңа қарайды. Умная девица на ум жениха внимание обращает, глупая — по возрасту подбирает. 626 0
96 Жібекті түте алмаған жүн етеді, қызды күте алмаған күң етеді. Не умеющий расчесывать шелк - превратит его в шерсть, не умеющий заботится о дочери - превратит ее в рабыню. 624 0
97 Әйелдің жолы жіңішке. Путь женщины узок. 624 0
98 Жақсы әйел зейнет, жаман әйел бейнет. Хорошая жена — счастье, плохая — обуза. 623 0
99 Тайдың мінгені білінбес, баланың істегені білінбес. Не ценится езда на жеребенке, не замечается проступок ребенка. 618 0
100 Төркіні жақынның төсегі жиылмас. Когда рядом родня проживает, молодухе некогда постель свою убрать бывает. 618 0