Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы


Вы можете добавить свою пословицу. После модерации она попадет в нашу базу пословиц.Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы / Женитьба, семья — Үйлену, отбасы

  Оригинал (124) Перевод Показы Комментарии
76 Көршің болсын, бар болсын, мейлі сараң, тар болсың. Хоть и жадный, пусть будет сосед. 500 0
77 Екі жесір қосылса, күндіз екеу, түнде төртеу. Когда вдова сходится со вдовцом, днем они вдвоем, а ночью — вчетвером. 488 0
78 Ауыл болсаң, қауым бол. Хочешь быть аулом, надо быть компанией. 483 0
79 Аналы баланың өзі тоқ, анасыз баланың көзі тоқ. Ребенок, у которого есть мать, всегда сыт, ребенок, у которого нет матери, лишь глазами сыт. 483 0
80 Ердің атын я аты шығарар, я әйелі шығарар. Прославит имя молодца либо конь, либо жена. 482 0
81 Көн қарттың ішінде бір бала жүрсе, дана болар, көп баланың ішінде бір қарт жүрсе, бала болар. Старик меж двух детей в детство впадает, ребенок меж двух стариков мудрость приобретает. 480 0
82 Хан жарлығынан қатын жарлығы күшті. Приказ жены своей приказа ханского страшней. 479 0
83 Сенің табаныңа кірген тікен менің маңдайыма кірсін. Пусть заноза, что в пятку попала тебе, вонзится в лоб мне. 478 0
84 Ағайынның алтын сарайынан анамның жыртық лашығы артық. Чем родичей дворец золотой, лучше дырявый шалаш матери родной. 478 0
85 Білімді әйел басыңа қарайды, білімсіз әйел жасыңа қарайды. Умная девица на ум жениха внимание обращает, глупая — по возрасту подбирает. 470 0
86 Сиыр танасымен жарасар, ана баласымен жарасар. Приятно видеть корову с теленком, приятно смотреть на женщину с ребенком. 470 0
87 Еркек — бас, әйел — мойын. Муж — голова, а шея — жена. 466 0
88 Тайдың мінгені білінбес, баланың істегені білінбес. Не ценится езда на жеребенке, не замечается проступок ребенка. 462 0
89 Жақсы әке жаман балаға қырық жылдық ризық. Отца доброе имя служит сорок лет непутевому сыну. 461 0
90 Әкесін сыйламағанды баласы сыйламайды. Того, кто отца своего не почитает, собственные дети не уважают. 456 0
91 Атаң өлсе де, атаңды көрген өлмесін. Пока живут те, кто знал отца, память о нем жива. 456 0
92 Жақсы әйел зейнет, жаман әйел бейнет. Хорошая жена — счастье, плохая — обуза. 454 0
93 Төркіні жақынның төсегі жиылмас. Когда рядом родня проживает, молодухе некогда постель свою убрать бывает. 451 0
94 Бес саусақтың бәрі бірдей емес. Пять пальцев на одной руке, а друг на друга не похожи все. 450 0
95 Ұл тапқан әйелдің ырысы бар. Мать, родившую сына, счастье ожидает. 447 0
96 Әкенің қадірін — әке болғанда біперсің. Когда отцом станеш, каково быть отцом узнаешь. 444 0
97 Кәрі қыз ер тандамайды, өлген ер жер тандамайды. Старая дева жениха не выбирает, умерший могилу не подбирает. 444 0
98 Ата тұрып, бала қалса, мұратына жеткені, бала өліп, ата қалса, арманы іште өлгені. Сына пережить — мечте конец положить, сына после себя оставить — ему мечту свою вложить. 441 0
99 Алты ұл туған ананы — ханым десе болады, кезек сыйласқан ағайынды — жаным десе болады. Мать, родившую шестерых сыновей, называй царицей; хорошую родню называй души частицей. 440 0
100 Елде отыз ұлың болғанша, жаныңда жалғыз шалың болсын. Чем тридцать по свету сыновей родных, старик свой рядом вернее всех их. 438 0