Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы


Вы можете добавить свою пословицу. После модерации она попадет в нашу базу пословиц.Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы / Женитьба, семья — Үйлену, отбасы

  Оригинал (124) Перевод Показы Комментарии
76 Ердің атын я аты шығарар, я әйелі шығарар. Прославит имя молодца либо конь, либо жена. 763 0
77 Ауыл болсаң, қауым бол. Хочешь быть аулом, надо быть компанией. 762 0
78 Жақсы әке жаман балаға қырық жылдық ризық. Отца доброе имя служит сорок лет непутевому сыну. 755 0
79 Қайғысыз махаббаттың қадірі аз. Любовь без страданий — недорого ценится. 755 0
80 Жаман қатын байына жалғыз атын сойғызар, жақсы қатын жолдасын жоқтан құрап тойғызар. Плохая жена единственного коня заставит забить, хорошая жена из ничего мужа сможет накормить. 753 0
81 Көршің болсын, бар болсын, мейлі сараң, тар болсың. Хоть и жадный, пусть будет сосед. 747 0
82 Алты ұл туған ананы — ханым десе болады, кезек сыйласқан ағайынды — жаным десе болады. Мать, родившую шестерых сыновей, называй царицей; хорошую родню называй души частицей. 746 0
83 Балаға пышақ бермесең, бір жылар, пышақ берсең, екі жылар. Ребенок один раз поплачет, если отберешь у него нож, дважды заплачет ребенок, если не отберешь. 745 0
84 Атаң өлсе де, атаңды көрген өлмесін. Пока живут те, кто знал отца, память о нем жива. 742 0
85 Әкесін сыйламағанды баласы сыйламайды. Того, кто отца своего не почитает, собственные дети не уважают. 739 0
86 Еркек дауысты әйелде ұят болмас, әйел дауысты еркекте қуат болмас. У женщины с мужским голосом нет стыда, у мужчины с женским голосом нет силы. 738 0
87 Жібекті түте алмаған жүн етеді, қызды күте алмаған күң етеді. Не умеющий расчесывать шелк - превратит его в шерсть, не умеющий заботится о дочери - превратит ее в рабыню. 732 0
88 Енесі тепкен қулынның еті ауырмас. У жеребенка ничего не болит от материнских копыт. 732 0
89 Сиыр танасымен жарасар, ана баласымен жарасар. Приятно видеть корову с теленком, приятно смотреть на женщину с ребенком. 732 0
90 Аналы баланың өзі тоқ, анасыз баланың көзі тоқ. Ребенок, у которого есть мать, всегда сыт, ребенок, у которого нет матери, лишь глазами сыт. 722 0
91 Ағайынның алтын сарайынан анамның жыртық лашығы артық. Чем родичей дворец золотой, лучше дырявый шалаш матери родной. 718 0
92 Өзің сүйгенді емес, өзіңді сүйгенді ал. Не женись на той, которую ты полюбил, а женись на той, которой сам ты мил. 713 0
93 Ұл тапқан әйелдің ырысы бар. Мать, родившую сына, счастье ожидает. 705 0
94 Хан жарлығынан қатын жарлығы күшті. Приказ жены своей приказа ханского страшней. 705 0
95 Әкенің қадірін — әке болғанда біперсің. Когда отцом станеш, каково быть отцом узнаешь. 703 0
96 Жақсы әйел зейнет, жаман әйел бейнет. Хорошая жена — счастье, плохая — обуза. 701 0
97 Білімді әйел басыңа қарайды, білімсіз әйел жасыңа қарайды. Умная девица на ум жениха внимание обращает, глупая — по возрасту подбирает. 700 0
98 Атасыз үй болса да, ассыз үй болмас. Много домов, где нет отцов, но без еды не бывает домов. 697 0
99 Итпен ойнасаң үрерсің, баламен ойнасан күлерсің. С собакой поиграешь — по-собачьи залаешь, повеселишься вдоволь, коль с ребенком поиграешь. 697 0
100 Ата тұрып, бала қалса, мұратына жеткені, бала өліп, ата қалса, арманы іште өлгені. Сына пережить — мечте конец положить, сына после себя оставить — ему мечту свою вложить. 697 0