Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы


Вы можете добавить свою пословицу. После модерации она попадет в нашу базу пословиц.Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы / Женитьба, семья — Үйлену, отбасы

  Оригинал (124) Перевод Показы Комментарии
26 Балаңды жұрт мақтаса, бәрінен де сол сүйгі. Самая большая радость отцу, когда его сына хвалят. 840 0
27 Ерке бала екі жылар. Дважды плачет ребенок балованный. 837 0
28 Екі жарты бір бүтін. Две половинки соединяются — одно целое получается. 828 0
29 Екі катынның баласы екі рулы елдей. Дети двух жен, как дети двух враждующих племен 805 0
30 Әке көрген оқ жонар. Сын воспитанный отцом, сам смастерит стрелу. 793 0
31 Ағаны көріп іні өсер, апаны көріп сіңлі өсер. Брат - брату пример, сестра - сестрице. 790 0
32 Бала күлкіге тоймас, жаман ұйқыға тоймас. Дитя не насмеется, дурень не наспится. 782 0
33 Он бала бір әкеге жүк болмайды, бір әке он балаға жүк болады. Десять детей для отца — легкая обуза, отец для десяти детей — тяжелая обуза. 766 0
34 Бала — жанның гүлі, көздің нұры. Дети — цветы души и глаз лучи. 743 0
35 Екі әйел алғанның құлағы тынбас. Двух жен возьмешь — в беду попадешь. 733 0
36 Баланы — жастан, қатынды — бастан. Ребенка учи с пеленок, жену — с домашнего порога. 721 0
37 Әйелі жоқ үй жетім. Дом без женщины сиротлив. 698 0
38 Анасын көріп қызын ал. Возьми замуж дочь, прежде узнав, кто ее мать. 691 0
39 Қыз — қонақ. Дочь в доме лишь гостит. 688 0
40 Әйел ерден кетсе де, елден кетпейді. Жена, хоть и от мужа уйдет, от народа никогда не уйдет. 683 0
41 Жақсы әйел жарының жақсысын асырар, жаманын жасырар. Достоинства мужа прославит добрая жена, и недостатки сгладит она. 674 0
42 Сұлу сұлу емес, сүйген сұлу. Красива не красивая, красива любимая. 667 0
43 Жылауық болса да, баланың бары жақсы, бақырауық болса да, түйенің бары жақсы. Иметь бы верблюжонка, пусть даже и крикливого; иметь бы ребенка, пусть даже и плаксивого. 661 0
44 Әйел жерден шыққан жоқ, ол да еркектің баласы, ерлер көктен түскен жоқ, әйел оның анасы. Женщина из земли не выросла сама — дитя мужчины она, мужчина с неба не спускается — женщина матерью ему является. 661 0
45 Әкесіз жетім — құр жетім, анасыз жетім — түл жетім. Ребенок без отца — наполовину сирота, ребенок, что матери не имеет — полностью сиротеет. 659 0
46 Ай мінбей, атыңды мақтама, жыл тұрмай, әйелінді мақтама. Коня не хвали, покуда месяц не проездип; не хвали жену, покуда года не прожил. 655 0
47 Балалы үйдің ұрлығы жатпас. Если дома дети, ворованного не скроешь. 653 0
48 Жақсы әйел жаман еркекті түзетеді. Если жена хороша, человеком сделает плохого мужа. 652 0
49 Әркімдікі өзіне, ай көрінер көзіне. Каждому половинка своя ясным месяцем светит в глаза. 645 0
50 Балаң жақсы болса, жердің үсті жақсы, балаң жаман болса, жердің асты жақсы. Сын хороший — хорошо на земле, сын плохой — хорошо в земле. 642 0