Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы


Вы можете добавить свою пословицу. После модерации она попадет в нашу базу пословиц.Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы / Женитьба, семья — Үйлену, отбасы

  Оригинал (124) Перевод Показы Комментарии
26 Атаға тартып ұл тумас, анаға тартып қыз тумас. Бывает, что сын рождается на отца не похожий, бывает, что дочь не похожа на мать. 1124 0
27 Екі катынның баласы екі рулы елдей. Дети двух жен, как дети двух враждующих племен 1121 0
28 Балаңды жұрт мақтаса, бәрінен де сол сүйгі. Самая большая радость отцу, когда его сына хвалят. 1113 0
29 Анасын көріп қызын ал. Возьми замуж дочь, прежде узнав, кто ее мать. 1097 0
30 Ағайын алтау, ана біреу. Родни много, а мать одна. 1097 0
31 Бала күлкіге тоймас, жаман ұйқыға тоймас. Дитя не насмеется, дурень не наспится. 1087 0
32 Жеті атасын білмеген — жетімдіктң белгісі. Если до седьмого колена своей родословной не узнаешь — сиротой прослывешь. 1084 0
33 Бала — жанның гүлі, көздің нұры. Дети — цветы души и глаз лучи. 1079 0
34 Он бала бір әкеге жүк болмайды, бір әке он балаға жүк болады. Десять детей для отца — легкая обуза, отец для десяти детей — тяжелая обуза. 1072 0
35 Үйі бардың күйі бар, үйі жоқтың күйі жоқ. У кого есть дом, тот ухожен, а у кого дома нет, тот не ухожен. 1070 0
36 Екі әйел алғанның құлағы тынбас. Двух жен возьмешь — в беду попадешь. 1040 0
37 Еркек — бас, әйел — мойын. Муж — голова, а шея — жена. 978 0
38 Баланы — жастан, қатынды — бастан. Ребенка учи с пеленок, жену — с домашнего порога. 974 0
39 Әйелі жоқ үй жетім. Дом без женщины сиротлив. 960 0
40 Балаң жақсы болса, жердің үсті жақсы, балаң жаман болса, жердің асты жақсы. Сын хороший — хорошо на земле, сын плохой — хорошо в земле. 958 0
41 Әкесіз жетім — құр жетім, анасыз жетім — түл жетім. Ребенок без отца — наполовину сирота, ребенок, что матери не имеет — полностью сиротеет. 946 0
42 Жақсы әйел жарының жақсысын асырар, жаманын жасырар. Достоинства мужа прославит добрая жена, и недостатки сгладит она. 928 0
43 Қыз — қонақ. Дочь в доме лишь гостит. 922 0
44 Теңін тапса, тегін бер. Если дочь равного себе нашла, без калыма отдавай. 909 0
45 Сұлу сұлу емес, сүйген сұлу. Красива не красивая, красива любимая. 899 0
46 Әйел жерден шыққан жоқ, ол да еркектің баласы, ерлер көктен түскен жоқ, әйел оның анасы. Женщина из земли не выросла сама — дитя мужчины она, мужчина с неба не спускается — женщина матерью ему является. 889 0
47 Балалы үйдің ұрлығы жатпас. Если дома дети, ворованного не скроешь. 871 0
48 Әйел ерден кетсе де, елден кетпейді. Жена, хоть и от мужа уйдет, от народа никогда не уйдет. 869 0
49 Әркімдікі өзіне, ай көрінер көзіне. Каждому половинка своя ясным месяцем светит в глаза. 864 0
50 Жақсы әйел жаман еркекті түзетеді. Если жена хороша, человеком сделает плохого мужа. 861 0