Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы


Вы можете добавить свою пословицу. После модерации она попадет в нашу базу пословиц.Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы / Женитьба, семья — Үйлену, отбасы

  Оригинал (124) Перевод Показы Комментарии
26 Атаға тартып ұл тумас, анаға тартып қыз тумас. Бывает, что сын рождается на отца не похожий, бывает, что дочь не похожа на мать. 779 0
27 Ерке бала екі жылар. Дважды плачет ребенок балованный. 762 0
28 Екі жарты бір бүтін. Две половинки соединяются — одно целое получается. 740 0
29 Екі катынның баласы екі рулы елдей. Дети двух жен, как дети двух враждующих племен 730 0
30 Бала күлкіге тоймас, жаман ұйқыға тоймас. Дитя не насмеется, дурень не наспится. 702 0
31 Он бала бір әкеге жүк болмайды, бір әке он балаға жүк болады. Десять детей для отца — легкая обуза, отец для десяти детей — тяжелая обуза. 692 0
32 Ағаны көріп іні өсер, апаны көріп сіңлі өсер. Брат - брату пример, сестра - сестрице. 681 0
33 Әке көрген оқ жонар. Сын воспитанный отцом, сам смастерит стрелу. 669 0
34 Бала — жанның гүлі, көздің нұры. Дети — цветы души и глаз лучи. 665 0
35 Баланы — жастан, қатынды — бастан. Ребенка учи с пеленок, жену — с домашнего порога. 665 0
36 Екі әйел алғанның құлағы тынбас. Двух жен возьмешь — в беду попадешь. 664 0
37 Қыз — қонақ. Дочь в доме лишь гостит. 649 0
38 Сұлу сұлу емес, сүйген сұлу. Красива не красивая, красива любимая. 645 0
39 Әйел ерден кетсе де, елден кетпейді. Жена, хоть и от мужа уйдет, от народа никогда не уйдет. 643 0
40 Әйел жерден шыққан жоқ, ол да еркектің баласы, ерлер көктен түскен жоқ, әйел оның анасы. Женщина из земли не выросла сама — дитя мужчины она, мужчина с неба не спускается — женщина матерью ему является. 636 0
41 Жылауық болса да, баланың бары жақсы, бақырауық болса да, түйенің бары жақсы. Иметь бы верблюжонка, пусть даже и крикливого; иметь бы ребенка, пусть даже и плаксивого. 635 0
42 Әйелі жоқ үй жетім. Дом без женщины сиротлив. 634 0
43 Ай мінбей, атыңды мақтама, жыл тұрмай, әйелінді мақтама. Коня не хвали, покуда месяц не проездип; не хвали жену, покуда года не прожил. 632 0
44 Жақсы әйел жарының жақсысын асырар, жаманын жасырар. Достоинства мужа прославит добрая жена, и недостатки сгладит она. 631 0
45 Әкесіз жетім — құр жетім, анасыз жетім — түл жетім. Ребенок без отца — наполовину сирота, ребенок, что матери не имеет — полностью сиротеет. 611 0
46 Балаң жақсы болса, жердің үсті жақсы, балаң жаман болса, жердің асты жақсы. Сын хороший — хорошо на земле, сын плохой — хорошо в земле. 604 0
47 Балалы үйдің ұрлығы жатпас. Если дома дети, ворованного не скроешь. 603 0
48 Еркек сергек ұйықтаса, ырыс бітеді, Әйел сергек ұйықтаса, жұмыс бітеді. Если муж рано встает, благо придет, если жена рано встанет, дело закончит. 600 0
49 Анасын көріп қызын ал. Возьми замуж дочь, прежде узнав, кто ее мать. 599 0
50 Жақсы әйел жаман еркекті түзетеді. Если жена хороша, человеком сделает плохого мужа. 594 0