Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы


Вы можете добавить свою пословицу. После модерации она попадет в нашу базу пословиц.Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы / Женитьба, семья — Үйлену, отбасы

  Оригинал (124) Перевод Показы Комментарии
26 Анаңды Меккеге үш арқалап барсаң да, қарызыңнан құтыла алмайсың. Даже если трижды мать на себе в Мекку перевезешь - с долгом перед ней не рассчитаешься. 695 0
27 Екі жарты бір бүтін. Две половинки соединяются — одно целое получается. 682 0
28 Екі катынның баласы екі рулы елдей. Дети двух жен, как дети двух враждующих племен 679 0
29 Балаңды жұрт мақтаса, бәрінен де сол сүйгі. Самая большая радость отцу, когда его сына хвалят. 650 0
30 Бала күлкіге тоймас, жаман ұйқыға тоймас. Дитя не насмеется, дурень не наспится. 647 0
31 Он бала бір әкеге жүк болмайды, бір әке он балаға жүк болады. Десять детей для отца — легкая обуза, отец для десяти детей — тяжелая обуза. 624 0
32 Сұлу сұлу емес, сүйген сұлу. Красива не красивая, красива любимая. 619 0
33 Ағаны көріп іні өсер, апаны көріп сіңлі өсер. Брат - брату пример, сестра - сестрице. 612 0
34 Ай мінбей, атыңды мақтама, жыл тұрмай, әйелінді мақтама. Коня не хвали, покуда месяц не проездип; не хвали жену, покуда года не прожил. 608 0
35 Жылауық болса да, баланың бары жақсы, бақырауық болса да, түйенің бары жақсы. Иметь бы верблюжонка, пусть даже и крикливого; иметь бы ребенка, пусть даже и плаксивого. 606 0
36 Екі әйел алғанның құлағы тынбас. Двух жен возьмешь — в беду попадешь. 604 0
37 Әйел ерден кетсе де, елден кетпейді. Жена, хоть и от мужа уйдет, от народа никогда не уйдет. 599 0
38 Әйел жерден шыққан жоқ, ол да еркектің баласы, ерлер көктен түскен жоқ, әйел оның анасы. Женщина из земли не выросла сама — дитя мужчины она, мужчина с неба не спускается — женщина матерью ему является. 597 0
39 Бала — жанның гүлі, көздің нұры. Дети — цветы души и глаз лучи. 596 0
40 Қыз — қонақ. Дочь в доме лишь гостит. 591 0
41 Жақсы әйел жарының жақсысын асырар, жаманын жасырар. Достоинства мужа прославит добрая жена, и недостатки сгладит она. 586 0
42 Әйелі жоқ үй жетім. Дом без женщины сиротлив. 566 0
43 Еркек сергек ұйықтаса, ырыс бітеді, Әйел сергек ұйықтаса, жұмыс бітеді. Если муж рано встает, благо придет, если жена рано встанет, дело закончит. 554 0
44 Әркімдікі өзіне, ай көрінер көзіне. Каждому половинка своя ясным месяцем светит в глаза. 553 0
45 Әкесіз жетім — құр жетім, анасыз жетім — түл жетім. Ребенок без отца — наполовину сирота, ребенок, что матери не имеет — полностью сиротеет. 548 0
46 Әке көрген оқ жонар. Сын воспитанный отцом, сам смастерит стрелу. 543 0
47 Балалы үйдің ұрлығы жатпас. Если дома дети, ворованного не скроешь. 538 0
48 Балаң жақсы болса, жердің үсті жақсы, балаң жаман болса, жердің асты жақсы. Сын хороший — хорошо на земле, сын плохой — хорошо в земле. 535 0
49 Анасын көріп қызын ал. Возьми замуж дочь, прежде узнав, кто ее мать. 534 0
50 Баласы көп болса, ұрыс бастайды, түйесі көп болса, қоныс бастайды. Если много детей, начинают драться, если много верблюдов, начинают кочевать. 533 0