Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы


Вы можете добавить свою пословицу. После модерации она попадет в нашу базу пословиц.Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы / Женитьба, семья — Үйлену, отбасы

  Оригинал (124) Перевод Показы Комментарии
1 Бірінші байлық — денсаулық, екінші байлық — ақ жаулық, үшінші байлық — он саулық. Здоровье — первое богатство, второе богатство жена, овец десяток — третье богатство. 4033 0
2 Ата-анаңды сыйласаң, көп жасарсың, сыйламасан жан қинарсың. Долго будешь жить, если родителей уважаешь, если не уважаешь, то сам страдаешь. 1816 0
3 Атадан жақсы ұл туса, елінің қамын жейді, атадан жаман ұл туса, елінің малын жейді. Добрый сын народными заботами живет, непутевый — народные труды проживет. 1593 0
4 Қарға баласын аппағым дейді, кірпі баласын жұмсағым дейді. Ворона беленькими называет своих воронят, еж мягонькими зовет своих ежат. 1371 0
5 Ата балаға сыншы. Детям судья отец. 1149 0
6 Көршін жақсы болса, ағайынды аңсамайсың, алғаның жаксы болса, жалғыздықты аңсамайсың. С хорошими соседями не будешь по родне скучать; с хорошею женой не будешь о жизни холостой мечтать. 993 0
7 Бала жасындағысын ұмытпайды, таз басындағысын ұмытпайды. Дитя не забывает то, что в детстве замечает, лысый помнит, что у него на голове. 888 0
8 Ата тілін алмаған, аман болып көп жүрмес. Тот, кто не слушает отца, долго не проживет. 872 0
9 Жақсы еркектің ішінде алтын ерлі ат жатады, жақсы әйелдің ішінде алтын бесікті ұл жатады. В хорошем мужчине конь с седлом золотым, в хорошей женщине сын в золотой колыбели. 868 0
10 Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада. Все мысли матери о детях, все мысли детей об играх. 848 0
11 Ата — бәйтерек, бала — жапырақ. Отец — дерево, дети — его листва. 826 0
12 Балалы үйдің ұрлыгы жатпас. В доме, где есть дети, тайн не бывает. 763 0
13 Қыз күнінде бәрі жаксы, жаман әйел кайдан шығады? В девицах все хорошими являются, откуда плохие жены появляются ? 763 0
14 Ата — асқар тау, ана — бауырындағы бұлақ, бала — жағасындағы құрақ. Отец — гора, мать — у подножия горы родник, сын — на берегу того ручья тростник. 754 0
15 Алып анадан туады, ат биеден туады. Великан от матери рождается, а конь от кобылы. 752 0
16 Үйі бардың күйі бар, үйі жоқтың күйі жоқ. У кого есть дом, тот ухожен, а у кого дома нет, тот не ухожен. 727 0
17 Бесіксіз үйде береке жоқ. В доме, где колыбель не качают, уюта не бывает. 717 0
18 Ағайын алтау, ана біреу. Родни много, а мать одна. 705 0
19 Жеті атасын білмеген — жетімдіктң белгісі. Если до седьмого колена своей родословной не узнаешь — сиротой прослывешь. 682 0
20 Түйе тұзға келеді, күйеу қызға келеді. Верблюда к соли тянет, а жениха — к невесте манит. 682 0
21 Әйелің жаман болса, қонағын кетер, балан жаман болса, бағың кетер. Жена плохая — гость убегает, сын плохой — счастье улетает. 655 0
22 Атаға тартып ұл тумас, анаға тартып қыз тумас. Бывает, что сын рождается на отца не похожий, бывает, что дочь не похожа на мать. 654 0
23 Атаның ойы балада, баланың ойы далада. Все мысли отца о сыне, все мысли сына об улице. 651 0
24 Ерке бала екі жылар. Дважды плачет ребенок балованный. 651 0
25 Балалы үй базар, баласыз үй мазар. Дом, где дети есть — базар, дом, где нет детей — могила. 650 0