Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы


Вы можете добавить свою пословицу. После модерации она попадет в нашу базу пословиц.Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы / Женитьба, семья — Үйлену, отбасы

  Оригинал (124) Перевод Показы Комментарии
1 Бірінші байлық — денсаулық, екінші байлық — ақ жаулық, үшінші байлық — он саулық. Здоровье — первое богатство, второе богатство жена, овец десяток — третье богатство. 6858 0
2 Қарға баласын аппағым дейді, кірпі баласын жұмсағым дейді. Ворона беленькими называет своих воронят, еж мягонькими зовет своих ежат. 4359 0
3 Ата-анаңды сыйласаң, көп жасарсың, сыйламасан жан қинарсың. Долго будешь жить, если родителей уважаешь, если не уважаешь, то сам страдаешь. 3301 0
4 Атадан жақсы ұл туса, елінің қамын жейді, атадан жаман ұл туса, елінің малын жейді. Добрый сын народными заботами живет, непутевый — народные труды проживет. 2511 0
5 Көршін жақсы болса, ағайынды аңсамайсың, алғаның жаксы болса, жалғыздықты аңсамайсың. С хорошими соседями не будешь по родне скучать; с хорошею женой не будешь о жизни холостой мечтать. 2341 0
6 Бала жасындағысын ұмытпайды, таз басындағысын ұмытпайды. Дитя не забывает то, что в детстве замечает, лысый помнит, что у него на голове. 2116 0
7 Жақсы еркектің ішінде алтын ерлі ат жатады, жақсы әйелдің ішінде алтын бесікті ұл жатады. В хорошем мужчине конь с седлом золотым, в хорошей женщине сын в золотой колыбели. 1847 0
8 Ата балаға сыншы. Детям судья отец. 1806 0
9 Әке көрген оқ жонар. Сын воспитанный отцом, сам смастерит стрелу. 1805 0
10 Ата — бәйтерек, бала — жапырақ. Отец — дерево, дети — его листва. 1667 0
11 Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада. Все мысли матери о детях, все мысли детей об играх. 1579 0
12 Ата тілін алмаған, аман болып көп жүрмес. Тот, кто не слушает отца, долго не проживет. 1460 0
13 Ата — асқар тау, ана — бауырындағы бұлақ, бала — жағасындағы құрақ. Отец — гора, мать — у подножия горы родник, сын — на берегу того ручья тростник. 1418 0
14 Алып анадан туады, ат биеден туады. Великан от матери рождается, а конь от кобылы. 1395 0
15 Балалы үйдің ұрлыгы жатпас. В доме, где есть дети, тайн не бывает. 1365 0
16 Қыз күнінде бәрі жаксы, жаман әйел кайдан шығады? В девицах все хорошими являются, откуда плохие жены появляются ? 1352 0
17 Түйе тұзға келеді, күйеу қызға келеді. Верблюда к соли тянет, а жениха — к невесте манит. 1308 0
18 Ағаны көріп іні өсер, апаны көріп сіңлі өсер. Брат - брату пример, сестра - сестрице. 1258 0
19 Екі жарты бір бүтін. Две половинки соединяются — одно целое получается. 1248 0
20 Анаңды Меккеге үш арқалап барсаң да, қарызыңнан құтыла алмайсың. Даже если трижды мать на себе в Мекку перевезешь - с долгом перед ней не рассчитаешься. 1242 0
21 Бесіксіз үйде береке жоқ. В доме, где колыбель не качают, уюта не бывает. 1222 0
22 Әйелің жаман болса, қонағын кетер, балан жаман болса, бағың кетер. Жена плохая — гость убегает, сын плохой — счастье улетает. 1213 0
23 Балалы үй базар, баласыз үй мазар. Дом, где дети есть — базар, дом, где нет детей — могила. 1146 0
24 Ерке бала екі жылар. Дважды плачет ребенок балованный. 1140 0
25 Атаның ойы балада, баланың ойы далада. Все мысли отца о сыне, все мысли сына об улице. 1134 0