Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы


Вы можете добавить свою пословицу. После модерации она попадет в нашу базу пословиц.Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы / Женитьба, семья — Үйлену, отбасы

  Оригинал (124) Перевод Показы Комментарии
1 Ағаны көріп іні өсер, апаны көріп сіңлі өсер. Брат - брату пример, сестра - сестрице. 1870 0
2 Атаға тартып ұл тумас, анаға тартып қыз тумас. Бывает, что сын рождается на отца не похожий, бывает, что дочь не похожа на мать. 1706 0
3 Қыз күнінде бәрі жаксы, жаман әйел кайдан шығады? В девицах все хорошими являются, откуда плохие жены появляются ? 2047 0
4 Балалы үйдің ұрлыгы жатпас. В доме, где есть дети, тайн не бывает. 1857 0
5 Бесіксіз үйде береке жоқ. В доме, где колыбель не качают, уюта не бывает. 1852 0
6 Жақсы еркектің ішінде алтын ерлі ат жатады, жақсы әйелдің ішінде алтын бесікті ұл жатады. В хорошем мужчине конь с седлом золотым, в хорошей женщине сын в золотой колыбели. 2325 0
7 Алып анадан туады, ат биеден туады. Великан от матери рождается, а конь от кобылы. 1842 0
8 Түйе тұзға келеді, күйеу қызға келеді. Верблюда к соли тянет, а жениха — к невесте манит. 1766 0
9 Анасын көріп қызын ал. Возьми замуж дочь, прежде узнав, кто ее мать. 1576 0
10 Қарға баласын аппағым дейді, кірпі баласын жұмсағым дейді. Ворона беленькими называет своих воронят, еж мягонькими зовет своих ежат. 5189 0
11 Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада. Все мысли матери о детях, все мысли детей об играх. 2292 0
12 Атаның ойы балада, баланың ойы далада. Все мысли отца о сыне, все мысли сына об улице. 1635 0
13 Анаңды Меккеге үш арқалап барсаң да, қарызыңнан құтыла алмайсың. Даже если трижды мать на себе в Мекку перевезешь - с долгом перед ней не рассчитаешься. 1697 0
14 Ерке бала екі жылар. Дважды плачет ребенок балованный. 1742 0
15 Екі жарты бір бүтін. Две половинки соединяются — одно целое получается. 1765 0
16 Екі әйел алғанның құлағы тынбас. Двух жен возьмешь — в беду попадешь. 1499 0
17 Он бала бір әкеге жүк болмайды, бір әке он балаға жүк болады. Десять детей для отца — легкая обуза, отец для десяти детей — тяжелая обуза. 1520 0
18 Бала — жанның гүлі, көздің нұры. Дети — цветы души и глаз лучи. 1571 0
19 Екі катынның баласы екі рулы елдей. Дети двух жен, как дети двух враждующих племен 1690 0
20 Ата балаға сыншы. Детям судья отец. 2620 0
21 Бала жасындағысын ұмытпайды, таз басындағысын ұмытпайды. Дитя не забывает то, что в детстве замечает, лысый помнит, что у него на голове. 2796 0
22 Бала күлкіге тоймас, жаман ұйқыға тоймас. Дитя не насмеется, дурень не наспится. 1770 0
23 Атадан жақсы ұл туса, елінің қамын жейді, атадан жаман ұл туса, елінің малын жейді. Добрый сын народными заботами живет, непутевый — народные труды проживет. 3121 0
24 Ата-анаңды сыйласаң, көп жасарсың, сыйламасан жан қинарсың. Долго будешь жить, если родителей уважаешь, если не уважаешь, то сам страдаешь. 3882 0
25 Әйелі жоқ үй жетім. Дом без женщины сиротлив. 1409 0