Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы


Вы можете добавить свою пословицу. После модерации она попадет в нашу базу пословиц.Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы / Женитьба, семья — Үйлену, отбасы

  Оригинал (124) Перевод Показы Комментарии
1 Ағаны көріп іні өсер, апаны көріп сіңлі өсер. Брат - брату пример, сестра - сестрице. 869 0
2 Атаға тартып ұл тумас, анаға тартып қыз тумас. Бывает, что сын рождается на отца не похожий, бывает, что дочь не похожа на мать. 930 0
3 Қыз күнінде бәрі жаксы, жаман әйел кайдан шығады? В девицах все хорошими являются, откуда плохие жены появляются ? 1127 0
4 Балалы үйдің ұрлыгы жатпас. В доме, где есть дети, тайн не бывает. 1088 0
5 Бесіксіз үйде береке жоқ. В доме, где колыбель не качают, уюта не бывает. 1011 0
6 Жақсы еркектің ішінде алтын ерлі ат жатады, жақсы әйелдің ішінде алтын бесікті ұл жатады. В хорошем мужчине конь с седлом золотым, в хорошей женщине сын в золотой колыбели. 1460 0
7 Алып анадан туады, ат биеден туады. Великан от матери рождается, а конь от кобылы. 1115 0
8 Түйе тұзға келеді, күйеу қызға келеді. Верблюда к соли тянет, а жениха — к невесте манит. 1025 0
9 Анасын көріп қызын ал. Возьми замуж дочь, прежде узнав, кто ее мать. 810 0
10 Қарға баласын аппағым дейді, кірпі баласын жұмсағым дейді. Ворона беленькими называет своих воронят, еж мягонькими зовет своих ежат. 3498 0
11 Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада. Все мысли матери о детях, все мысли детей об играх. 1300 0
12 Атаның ойы балада, баланың ойы далада. Все мысли отца о сыне, все мысли сына об улице. 930 0
13 Анаңды Меккеге үш арқалап барсаң да, қарызыңнан құтыла алмайсың. Даже если трижды мать на себе в Мекку перевезешь - с долгом перед ней не рассчитаешься. 1028 0
14 Ерке бала екі жылар. Дважды плачет ребенок балованный. 909 0
15 Екі жарты бір бүтін. Две половинки соединяются — одно целое получается. 981 0
16 Екі әйел алғанның құлағы тынбас. Двух жен возьмешь — в беду попадешь. 818 0
17 Он бала бір әкеге жүк болмайды, бір әке он балаға жүк болады. Десять детей для отца — легкая обуза, отец для десяти детей — тяжелая обуза. 872 0
18 Бала — жанның гүлі, көздің нұры. Дети — цветы души и глаз лучи. 828 0
19 Екі катынның баласы екі рулы елдей. Дети двух жен, как дети двух враждующих племен 889 0
20 Ата балаға сыншы. Детям судья отец. 1525 0
21 Бала жасындағысын ұмытпайды, таз басындағысын ұмытпайды. Дитя не забывает то, что в детстве замечает, лысый помнит, что у него на голове. 1584 0
22 Бала күлкіге тоймас, жаман ұйқыға тоймас. Дитя не насмеется, дурень не наспится. 865 0
23 Атадан жақсы ұл туса, елінің қамын жейді, атадан жаман ұл туса, елінің малын жейді. Добрый сын народными заботами живет, непутевый — народные труды проживет. 2300 0
24 Ата-анаңды сыйласаң, көп жасарсың, сыйламасан жан қинарсың. Долго будешь жить, если родителей уважаешь, если не уважаешь, то сам страдаешь. 2833 0
25 Әйелі жоқ үй жетім. Дом без женщины сиротлив. 777 0