Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы


Вы можете добавить свою пословицу. После модерации она попадет в нашу базу пословиц.Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы / Убеждения, вера — Наным, дін

  Оригинал (26) Перевод Показы Комментарии
1 Өлеңді жердің өгізі семіз, өлімді жердің молдасы семіз. Быки жиреют там, где много травы вырастает, мума жиреет там, где много людей умирает. 1782 0
2 Көп қайда болса, құдай сонда. Бог всегда там, где большинство. 1666 0
3 Молданың істегенін істеме, айтқанын істе. Делай то, что говорит мулла, но не делай того, что он делает. 1651 0
4 Анқау елге — арамза молда. Для невежд и прохвост — мулла. 1639 0
5 Өлейін деп өліп бара жатқаным жоқ, молдадан ұялғанымнан өліп бара жатырмын. Не потому умираю, что жизнь не мила, а потому, что заждался мулла. 1578 0
6 Молданы мазарда көр, делдадды базарда көр. Дельца на базаре увидишь, муму на похоронах увидишь. 1531 0
7 Қарға көргенін шоқиды, молда білгенін оқиды. Ворона клюет, что на глаз попадет, мума поет, что в голову взбредет. 1530 0
8 Алла деген пенделер еш нәрсеге зар болмас. Кто надеется на Бога, не будут нужды терпеть. 1526 0
9 Қожан берсе қойныңа тық. Если мулла что-то дал, прячь подальше — передумать может. 1493 0
10 Жаман сопы тобашыл. Невежественный мулла молится чаще других. 1477 0
11 Молда өзін бір алдайды, өзгені екі алдайды. Мулла однажды обманет себя, и дважды обманет тебя. 1472 0
12 Ала шапанды молда да бір, ала қанатты сауысқан да бір. Екеуі де арам ниет: жығылғанның қасында, өлгеннің басында.
У сороки пестрокрылой и мумы в пестром чапане одна мысль на уме: быть там, где кто-то умирает. 1449 0
13 Сауатсыз молданың сәлдесі үлкен. Если невежда мулла, то у него огромная чалма. 1379 0
14 Кірсіз ай, мінсіз бір Құдай. Чиста луна, свят только Бог. 1341 0
15 Аюға намаз үйреткен — таяқ, молдаға намаз үйреткен — тамақ. Медведя намазу палка научила, муллу — утроба ненасытная. 1326 0
16 Екі молда – бір кісі, бір молда – жарты кісі. Два муллы – один человек, один мулла – полчеловека. 1258 0
17 Құдайға құр сөзбен құлмын деме. Не нужно служить Богу лишь на словах. 1253 0
18 Қожа, молданы басындағысынан білерсің, бек пен төрені қасындағысынан білерсін. Муллу и святошу по белой чалме узнаешь, бека и торе — по пышной свите. 1215 0
19 Молданың сәлдесі ақ болғанмен, ниеті қара. У муллы чалма бела, а душа совсем черна. 1206 0
20 Күштіде тәңірі жоқ. Сильному и бог не нужен. 1191 0
21 Молдаларға мал қайғы, момындарға жан қайғы. Мулла о наживе печется, бедняк за жизнь свою бьется. 1190 0
22 Ақ сәлделі қожадан, ақ жаулықты әйел артық. Чем мулла в белой чалме, лучше женщина в белом платке. 1167 0
23 Алланың бермегенін молда бермес. Чего не дал Бог, того не даст и мулла. 1154 0
24 Молда "бер" деген сөзді білмейді, "ал" деген сөзді біледі. Мулла не слышит слово "дай", он слышит только "бери" 1134 0
25 Сопы сұмнан шығады. Святоши берутся из подлецов. 1114 0