Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы


Вы можете добавить свою пословицу. После модерации она попадет в нашу базу пословиц.Казахские пословицы — Мақал, мәтелдер туралы / Убеждения, вера — Наным, дін

  Оригинал (26) Перевод Показы Комментарии
1 Кірсіз ай, мінсіз бір Құдай. Чиста луна, свят только Бог. 775 0
2 Өлейін деп өліп бара жатқаным жоқ, молдадан ұялғанымнан өліп бара жатырмын. Не потому умираю, что жизнь не мила, а потому, что заждался мулла. 898 0
3 Екі молда – бір кісі, бір молда – жарты кісі. Два муллы – один человек, один мулла – полчеловека. 629 0
4 Көп қайда болса, құдай сонда. Бог всегда там, где большинство. 718 0
5 Жаны күйген тәңірісін қарғайды. Когда на душе горько, проклятия сыпятся даже и на бога. 455 0
6 Күштіде тәңірі жоқ. Сильному и бог не нужен. 436 0
7 Ала шапанды молда да бір, ала қанатты сауысқан да бір. Екеуі де арам ниет: жығылғанның қасында, өлгеннің басында.
У сороки пестрокрылой и мумы в пестром чапане одна мысль на уме: быть там, где кто-то умирает. 772 0
8 Құдайға құр сөзбен құлмын деме. Не нужно служить Богу лишь на словах. 676 0
9 Алла деген пенделер еш нәрсеге зар болмас. Кто надеется на Бога, не будут нужды терпеть. 629 0
10 Қожа, молданы басындағысынан білерсің, бек пен төрені қасындағысынан білерсін. Муллу и святошу по белой чалме узнаешь, бека и торе — по пышной свите. 723 0
11 Алланың бермегенін молда бермес. Чего не дал Бог, того не даст и мулла. 623 0
12 Молда өзін бір алдайды, өзгені екі алдайды. Мулла однажды обманет себя, и дважды обманет тебя. 644 0
13 Аюға намаз үйреткен — таяқ, молдаға намаз үйреткен — тамақ. Медведя намазу палка научила, муллу — утроба ненасытная. 719 0
14 Молдаларға мал қайғы, момындарға жан қайғы. Мулла о наживе печется, бедняк за жизнь свою бьется. 577 0
15 Молда "бер" деген сөзді білмейді, "ал" деген сөзді біледі. Мулла не слышит слово "дай", он слышит только "бери" 570 0
16 Молданың істегенін істеме, айтқанын істе. Делай то, что говорит мулла, но не делай того, что он делает. 842 0
17 Ақ сәлделі қожадан, ақ жаулықты әйел артық. Чем мулла в белой чалме, лучше женщина в белом платке. 627 0
18 Молданың сәлдесі ақ болғанмен, ниеті қара. У муллы чалма бела, а душа совсем черна. 649 0
19 Сауатсыз молданың сәлдесі үлкен. Если невежда мулла, то у него огромная чалма. 735 0
20 Молданы мазарда көр, делдадды базарда көр. Дельца на базаре увидишь, муму на похоронах увидишь. 726 0
21 Сопы сұмнан шығады. Святоши берутся из подлецов. 607 0
22 Қожан берсе қойныңа тық. Если мулла что-то дал, прячь подальше — передумать может. 752 0
23 Жаман сопы тобашыл. Невежественный мулла молится чаще других. 675 0
24 Анқау елге — арамза молда. Для невежд и прохвост — мулла. 908 0
25 Өлеңді жердің өгізі семіз, өлімді жердің молдасы семіз. Быки жиреют там, где много травы вырастает, мума жиреет там, где много людей умирает. 1008 0